Posun přes mír, ne válkou

Když se přiblížíš k městu, abys proti němu válčil, vybídneš jej k míru. I stane se, když ti mírem odpoví a otevře tobě, bude všechen lid, který se v něm nachází, tobě poplatný a budou tobě sloužit. (Torah, Deuteronomium, parašat Šoftim, kapitola 20. verš 10 a 11 )

Pokud máte touhy, které můžete pokrýt úmyslem k odevzdání, pak není třeba s nimi bojovat. Obecně platí, že by člověk neměl bojovat s touhami, ale pouze se záměry. Tato válka končí, když u nich změníte záměr „kvůli sobě“ na „kvůli druhým“. Vše závisí na vlivu prostředí a vývoji jedince.

Otázka: Když jsem nabídl mír touze, znamená to, že je připravena přijmout záměr odevzdávat?

Odpověď: Ano. Z psychologického pohledu, vždy musíme začít s tímto a nikoliv zlomit sami sebe. Pokud je možné jemně přejít na jinou úroveň naší vnitřní práce v porozumění, v odevzdání, v zájmu vnějších faktorů, pak je v tomto naše vítězství. Vše záleží na tom, jak studujete, jak šíříte, jak jste propojeni s přáteli. Tak postupujete vpřed.

Náš pokrok, z větší části není prováděn válkou. Není nutné být neustále ve stresu. Samozřejmě není řečeno, že nemůže dojít k nějaké bitvě, ale musí být přiměřená a řízená. Na jedné straně nikdy neustupujte, protože vaší povinností je zabývat se pouze nápravou. Na druhé straně, všechny záměry a touhy, které ve vás vznikají, je třeba přepracovat s pomocí Světla, Vyšší síly.

To znamená, že je potřeba, aby jimi začalo procházet takové Světlo, takové myšlenky a činy, které vám umožní velmi jemně, ale nevyhnutelně, formovat nad nimi spojení se Stvořitelem a porozumět, že pochází pouze z jednoho zdroje, a vy byste se měli přes ně pouze připojit k tomuto zdroji. Teprve potom se všechny z nich stanou vašimi a budou vás poslouchat. To je výzva našich životů.

Komentář: To je vždy velmi obtížné, protože v podstatě měníte svůj charakter a to je poněkud vynucený proces.

Odpověď: Vše záleží na záměru člověka. Řekněme, že je nyní potřeba odnést někam 40 kg balíček. Není to jednoduché, je to těžké. Ale pokud je to potřeba přinést vašemu milovanému vnoučkovi, který to velmi potřebuje, je to mnohem snadnější, rychle najdete sílu. Protože vše záleží na touze, cíli a záměru.

Komentář: Nicméně, záměr je dán se shora. To znamená, že je nezbytné o něj požádat.

Odpověď: Samozřejmě, ale vy v tomto musíte prokázat vytrvalost.

Komentář: Příklad s vnoučetem je mi jasný, ale se Stvořitelem je to komplikovanější.

Odpověď: Proč je to komplikovanější? Jestliže se všechno ve světě stane jen z důvodu, abyste se na Něj obrátil, pak to není nic složitého. Představte si, že vše obdržíte od Něj a to pouze proto, abyste se obrátil k Němu.

On je velmi žárlivý a bude dělat vše proto, abyste Mu věnoval pozornost. Je to strašná žárlivost, téměř nemožné ji popsat! V každém nejmenším detailu! Ať je to cokoliv! A pouze pokud je zde dost vaší pozornosti (ne více, ne méně), pak je vše v pořádku.

Jak již bylo řečeno, nemluvíme o provádění mechanických činů, jako je požehnání před jídlem. Mluvíme o člověku, který mění svůj postoj a odhaluje Stvořitele díky Jeho šťouchancům.

Směr k Němu musí být nejen v každém činu, ale při každém nádechu, každém pohledu, ve všem, takže každá buňka, každé vlákno, touží směrem ke svému zdroji.

[202693] From a TV program “Secrets of the Eternal Book,” 09/19/2016 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: