Matka-hrdinka

Otázka: Obvykle jsou filmy natočené ženami-režisérkami méně populární než filmy natočené muži. Avšak film „Zázrak-žena“, kde byla žena režisérkou i a hlavní postavou, získal ohromné uznání.

Odráží to snad zvláštní duch naší doby, že je právě od ženy očekáváno, aby byla hrdinkou a spasitelkou?

Odpověď: V historii bylo mnoho žen, které v ní hrály hlavní roli. První příklad: Adam a Eva, kvůli které začala celá historie lidstva. Pak Abrahamova žena – Sára a prorokyně, o kterých vypravuje Tóra: Rachel, Lea, Jael, Miriam, Dvora, Chulda, dokonce faraónova dcera – Batya. Vidíme, že ženy v Tóře nejsou méně výrazné než muži.

Otázka: Jaké vlastnosti by měla mít taková „super-žena“?

Odpověď: „Super-žena“ je taková, která vede děti i manžela k nápravě světa, ke správnému spojení. Proto bylo řečeno Abrahamovi: „Poslouchej, co ti řekne Sára.“

V takové ženě existuje síla odevzdání a lásky k bližnímu. Žena chápe, že jen v takové podobě může existovat mír. Dokonce se dokáže překonat více než muž, protože má sílu přivádět na svět, rodit.

Muž často zůstane dítětem, které si chce jen hrát. Žena má k životu na základě své přirozenosti mnohem vážnější přístup, protože je spojena se systémem přírody, se systémem, který vytváří život. Proto ženy, které přijíždějí studovat kabalu, vykazují velmi seriózní postoj a touhu po nápravě.

„Super-žena“ – je ta, která má vnitřní sílu překonat vnitřní lidskou přirozenost, jež je zaměřena na využívání druhých pro svůj vlastní prospěch, a začít se k nim vztahovat jako ke svým dětem, jako ke členům své rodiny. Je připravena dávat a pomáhat ve všem, jako v rodině, namísto egoistického přijímání.

Hrdinství spočívá v tom, že vychází za hranice své rodiny, v níž cítí přirozenou lásku, danou přírodou, a má stejný vztah k celému světu, jakoby to všichni byly její děti.

Otázka: Řekněme, že se žena tímto způsobem začne chovat ke světu. Ale může ovlivnit ostatní a popostrčit je k nápravě?

Odpověď: Žena má velmi velký vliv na svět. Jakmile se začne chovat jako taková hrdinka, její možnosti se stávají neomezenými. Může všechny ostatní kolem sebe obrátit na odevzdání a lásku.

14.06.2017, 15:55 [# 208509] Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: