Stvořitel vás vybral

Je řečeno o lidu Izraele: „Stvořitel vás vybral“. Vybral je tím, že jim dal větší a rozvinutější touhu se potěšit. To je mělo přinutit cítit potřebu zabývat se účelem stvoření a nápravou a najít odpověď na otázku, co je smyslem života.

Takové otázky se objevily u malé skupiny lidí, kterou Abraham shromáždil ze všech Babyloňanů. Vytvořil skupinu nazývanou „Israel“ (Yashar-Kel – přímo ke Stvořiteli). Tak byla nasměrována jejich vnitřní touha, kterou obdrželi shora.

Po rozbití Adamovi duše ze stromu poznání se všechny kusy rozpadly a smíchaly. Pod vlivem reformujícího světla se nejdříve začínají pozvedat ty nejsvětlejší a nejméně rozbité části duše. Lidé Izraele se zdají být nejegoističtější, ale to je proto, že se v nich odhaluje egoismus. Ve skutečnosti největší egoismus spočívá v těch duších, které vystupují později.

Nejprve došlo k rozbití a smíchání všech částí. Poté se z tohoto sedimentu odfiltrovaly ze všech vrstev a rozdělily se podle úrovní egoismu. Stejná posloupnost platí i pro náš svět. Existují velmi inteligentní lidé, vědci a vynálezci, ale také existují techničtí specialisté a inženýři, kteří uvádějí tyto vynálezy do praxe. A pak jsou tyto inovace předány lidem k užívání.

Stejně tak v Kabalistické moudrosti jsou učenci, kteří jsou Kabalisté. Pak je „technický personál“, studenti, kteří tyto ideje vezmou a předají lidem. A když je lidé obdrží, pak je každý používá podle svých nejlepších schopností.

Například, když si člověk koupí automobil, nestará se o to, co je uvnitř auta. Hlavní je naučit se, jak ho řídit. Existují však specialisté, kteří auto postavili a rozumí tomu, jakým způsobem pracuje. Moudrost Kabaly je uspořádána stejným způsobem jako ostatní vědy.

Naše generace se nachází v krizi, neboť nastal čas vědět, jak příroda funguje a pochopit všechny její systémy. Již jsme se plně realizovali v materiální formě: Co více můžeme dělat, přidat pár tlačítek navíc? Člověk zůstane uvnitř vždy stejný.

Během historie vývoje se člověk snažil vybudovat vnější systémy, které mu budou přinášet štěstí, radost a klid. Postavili jsme kolem sebe materiální ráj, ale vidíme, že nám to štěstí nepřineslo.

Ba naopak, dosáhli jsme naprostého konce. Materiální blaho nás neosvobozuje od problémů a nenaplňuje nás. Právě nyní odhalujeme, že jsme úplně prázdní, ačkoliv jsme v naprosté hojnosti. Toto se nazývá uvědomění si zla, ve kterém chápeme, že se potřebujeme napravit uvnitř nás samotných, protože to je to místo, kde je problém. Nastal čas pro tuto nápravu.

Jak jsme se zabývali nápravou vnějšího světa, tak se nyní musíme obrátit k nápravě vnitřního světa člověka. A zde také najdeme „vědce“, „inženýry“ a „uživatele“.

[221606] From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/7/18, Lesson on Topic: “The Israeli Nation’s Day of Unity” Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: