Není nikdo jiný kromě Něj

Otázka: Co to znamená „Není nikdo jiný kromě Něj.“

Odpověď: To je právě to, co musíme objevit. Jinak řečeno, existuje příčina všechno, co by sis byl možná schopen představit a tato příčina je jediný, samotný zdroj.

Tato příčina utváří, rozhoduje, vykonává a funguje ve všem a nazývá se „Není nikdo jiný kromě Něj.“ Kdo je On? – síla dávání a lásky. Toto jsou jeho vlastnosti ve vztahu k nám. A kromě toho o Něm nic nevíme.

Otázka: A jak s tím mám pracovat?

Odpověď: Ty Jej musíš odhalovat nepřetržitě v každé situaci, v každé akci, v každém záměru a myšlence – ve všem – s porozuměním toho, že existuje jediná příčina všeho. Konec konců naše přirozenost je hmota, touha přijímat a to, co ji pobízí do akce ve všech jejích formách je tatáž jediná síla, kromě níž nic jiného neexistuje.

Proč tato síla oživuje hmotu? Protože chce tlačit materiální svět k jednotě. Proč? Připravila pro hmotu schopnost dosáhnout téže jediné síly, která je příčinou všeho, ale hmota musí nejdříve dosáhnout stavu jednoty.

A pak tato hmota do té míry, do jaké je propojena navzdory veškerému odporu, dosahuje „Není nikdo jiný kromě Něj“, tuto jedinou sílu a zatímco jí dosahuje, zakouší to, že existuje a že věci řídí.

Navíc nad svým vlastním prožíváním existence také dosahuje, co to znamená existovat a řídit veškerou realitu, a to proto, že týž důvod „Není nikdo jiný kromě Něj“ dává této hmotě, tomuto stvoření, schopnost být na Jeho úrovni, na úrovni Stvořitele. A pak celý svět, celá stvořená touha přijímat, řídí tutéž touhu a nikoli pod kontrolou Stvořitele. To je právě to, co se označuje jako dokonalost.

[218204] From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/15/17, “Lesson on the Topic: “Hanukkah by the Wisdom of Kabbalah” Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: