Živoucí systém

Duchovní systém funguje zvláštním způsobem. V materiálním světě jsme zvyklí na skutečnost, že dokonce i největší systémy jsou založeny na primitivnějších principech, kdy každá část vykonává svou autonomní funkci.

Například auto má svůj chladič, karburátor, písty a válce a každý detail funguje tak, jak byl původně navržen, bez změny své funkce v závislosti na nových podmínkách.

Duchovní systém má mnohem méně prvků: 5 x 5 x 5, ale problém je, že změnou jejich stupně vůči Světlu nekonečna mění své vlastnosti, jak je psáno: „Změna v umístění má za následek změnu osudu“.

A to je veškerá složitost.

Jinak by bylo možné vysvětlit veškeré Studium deseti Sefirot na dvaceti stránkách. Avšak problém je, že existují duchovní vzestupy a sestupy, které tyto vlastnosti mění a to nás mate.

Jestliže duchovní parcufy stoupají a klesají, mohou měnit své předešlé chování. O žádné z pěti Sefirot není možné říci, jestli je to Chochma nebo Chasadim (Bina), protože to závisí na tom, co je nad nimi a pod nimi, co odívají a komu musejí dávat.

Nikdo neexistuje sám o sobě, a tak se ukazuje, že každý jeden může zastávat funkce všech. Taková věc v našem světě neexistuje! Nicméně celý duchovní systém je stvořen z jediné touhy po potěšení a vše ostatní v tomto sytému závisí na způsobu, jakým je s ním nakládáno.

Světla vstupují do systému a začínají jej organizovat podle svých vlastností. Všechno závisí na pozici parcufu nebo dokonce jeho části ve vztahu k ostatním parcufům. To je nemožné pochopit v naší mysli. Musí to projít našimi pocity a pak uvidíme, že tento systém je živý.

Originální článek zde. [221007] From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/25/18, Talmud Eser Sefirot, Part 10, “Table of Answers for Topics,” Item 149

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: