Nový způsob komunikace

Poznámka: V naší době spolu lidé komunikují stále méně. Jsou pohrouženi do svých mobilů, počítačů a posílají si emotikony.

Můj komentář: To je vynalezeno k tomu, aby to vytvářelo iluzi komunikace. Někdo vám napsal, vy jste odpověděli, nějak jste si přečetli tu zprávu a naťukali odpověď. A to je vše, tím komunikace skončila.

Otázka: A o jaké komunikaci mluví kabalisté?

Odpověď: Komunikace kabalistů je o několik úrovní vyšší.

Především když vstoupíme do vzájemného kontaktu, mluvíme o způsobech, jak změnit své pocity, aby se dostaly do jednoty a začínáme jeden druhému rozumět. K tomu nedojde pouze skrze text, zvuk a informační nosiče, nejenom skrze kanály vnímání mezi námi, ale snažíme se naladit na jednu duchovní vlnu, která naplňuje celý vesmír.

Pokoušíme se dosáhnout takové úrovně společné vlny, kde bychom to mohli vnímat společně, ale přirozeně, každý svým vlastním způsobem. Tak jako slyšíme tutéž melodii a každý z nás ji vnímá ve svých vlastnostech, nicméně máme něco společného.

To společné spočívá v této melodii, která pochází z jednoho zdroje a je příčinou vlastností v nás, které jsou možná poněkud odlišné, ale jsou odpovídající ve vztahu ke zdroji samotnému, a proto se v ní setkáváme.

Zůstáváme různí, ale pociťujeme tento rozdíl mezi námi. A co je ještě důležitější, když se každý z nás spojí se zdrojem, je to právě tento zdroj, který nás propuje navzájem, jsme si v něm rovni. Jinak se vzájemně propojit vůbec nemůžeme a najednou zjišťujeme, že můžeme komunikovat pouze skrze mobily.

Proto je kabalistická komunikace naprosto odlišná. Odehrává se beze slov. Neposíláme si navzájem žádné zprávy, ale společně se zkoušíme pozvednout na tutéž vlnu, odhalit pole Stvořitele a existovat v něm.

Otázka: A co nás nutí komunikovat tímto způsobem? Vidíme, že lidstvo spolu nechce navzájem komunikovat.

Odpověď: Ve skutečnosti člověk nechce vůbec komunikovat s ostatními, dokud ho tato komunikace neuklidňuje a nenaplňuje. Přesto v principu člověk komunikaci nepotřebuje.

Ale v kabale se jedná o naprosto odlišnou věc, protože skrze komunikaci dosahujeme svůj vnitřní duchovní život. Odhalujeme věčný, trvalý stav, který se neustále pozvedá a zahrnuje v sobě všechno, co existuje – něco, co obyčejný člověk nevnímá.

Když začneme chápat, co pro nás kabala připravila, je to úžasné. Pak se přestaneme zabývat nejrůznějšími technickými prostředky komunikace a usilujeme o kontakt na úrovni myšlenek a pocitů ve spojení mezi námi v desítce. Tento kontakt zahrnuje veškerou přítomnost, minulost a budoucnost ohledně nás a lidstva jako celku. Toto je naprosto odlišný způsob komunikace.

[220569] From the Kabbalah Lesson in Russian 10/22/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: