Lumpové uvnitř nás

Otázka:  „Kde jste přišel na to, že člověk vidí v lidech pouze své nedostatky? Ve vrazích – také?“

Odpověď: Ano. Ve všech a ve všem vidíme sami sebe, náš odraz. Proč? Protože vše vnímáme v zrcadle našeho egoismu. Takto je uspořádáno naše vnímání: nemůžeme spatřit, co v nás není. Obraz světa je kreslen uvnitř.

Ve skutečnosti je přede mnou bílé světlo – dokonalá vlastnost odevzdání a lásky. A zde, na tomto pozadí „kreslím“ své vlastní vlastnosti. Proto všechno, jakákoliv projekce na obrazovce mého vědomí, přichází zevnitř. Jako vnější zlo vidím svou nenapravenou povahu.

A nakonec, když jsem v sobě napravil všechny chyby, odhalím stejné bílé světlo, původní lásku. Stvořitel nás tak vede k sobě – ​​prostřednictvím postupného uvědomění iluzorní povahy vnějšího světa, který dnes vnímáme jako skutečnost. Toto je kabalistická psychologie.

Z televizního programu „Novinky s Michaelem Laitmanem“ 224416 , 13. 2. 2018 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: