Baal HaSulam o Přikázání lásky

Otázka: Proč říkáte, že se zaměřujete na napravování vztahů mezi lidmi a na jejich sjednocení, zatímco Baal HaSulam převážně psal o světech, o Sefirotách atd.

Odpověď: Baal HaSulam musel odhalit systém, který vládne našemu světu. Jeho Talmud Eser Sefirot, komentář ke Stromu života od Ariho, a Kniha Zohar a další díla představují základ jeho práce.

Ale když si vezmeme dopisy a texty Baal HaSulama, všechny mluví jen o procesu dosažení Stvořitele, což je cílem studia vědy kabaly.

Duchovní dosažení nastává pouze mezi lidmi, kteří se věnují vytváření specifického spojení mezi nimi navzájem. Toto spojení musí být podobné deseti Sefirotám, a proto ho Baal HaSulam popisuje jako Studium deseti Sefirot (Talmud Eser Sefirot).

Jakmile se lidé začnou byť jen minimálně podobat tomu, co je popsáno jako deset Sefirot, okamžite začnou vnímat v sobě Stvořitele. Což znamená, že tyto pocity jsou čidlem, detektorem, který odhaluje Stvořitele.

Poznámka: Jednou Baal HaSulam obdržel dopis od jednoho ze svých spoluobčanů s tvrzením, že Baal HaSulam definoval novou strukturu, novou metodologii.

Baal HaSulam odpověděl dlouhým dopisem, v němž zdůraznil: „Zdá se, že jste má slova nestudoval dostatečně. Poznamenal, že když lidé vstoupili do země Izrael a tam nevládl mír, nebylo možné očekávat, že někdo bude naplňovat toto hlavní přikázání.“

Aby Tóra nebyla zapomenuta, lidé se začali zaměřovat na zbylá přikázání a opomíjeli to nejdůležitější přikázání, protože neměli žádnou jinou volbu. Ale tím nejdůležitějším je „Miluj bližního svého jako sebe samého“.

Můj komentář: Je to psáno černé na bílém. Není možné to obejít. A to je právě to, čeho se nám nedostává. Namísto naplňování přikázání miluj bližního svého existuje v moderních náboženstvích prázdnota. A proto každý, včetně náboženských představitelů a systémů, kabalu nenávidí, protože klade důraz na dosahování lásky k bližnímu.

[217403] From The Lesson in Russian Language 9/10/17 Originální článek zde.

 

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: