Vzdělávání v budoucí společnosti

Otázka: Jak by mělo vypadat vzdělávací prostředí v budoucí společnosti?

Odpověď: Bude nezbytné, aby sestávalo pouze z desítek, ve kterých se lidé naučí, jak se navzájem propojit a řešit všechny problémy a studovat všechny předměty společně.

Otázka: Klasická struktura vzdělávacího systému zahrnuje studenty, učitele a předmět studia. Jak tyto tři složky zapadají do konceptu desítky?

Odpověď: Učitel je organizátor, který pokládá studentům určitý počet otázek a dává jim určité množství informací. Studenti pak musí pomocí těchto informací a jejich spojení tyto otázky řešit.

Nejdříve cvičí vzájemné propojování. Řekněme, že mají studovat nějaké téma ve fyzice. Předtím, než začnou studovat, se navzájem propojí tak, že se stanou celistvou jednotkou s jedinou touhou a jedinou myslí. Pak mohou začít studovat fyziku správně.

Přirozeně pro ně pak bude zkušenost s tímto předmět úplně jiná.

Otázka: Ve skupinách obvykle existuje různorodost: jeden je lepší na psaní, jiný na čtení atd. Je rozmanitost v desítce povolena za účelem dosažení společného cíle?

Odpověď: Samozřejmě, je to dokonce psáno v Knize Zohar. Jeden čte, druhý píše, třetí diskutuje a čtvrtý připravuje řešení, výňatky, citáty a tak dále. Schopnosti každého člověka jsou shromážděny do jednoho spojitého celku.

Navíc nikomu předem není řečeno, co má dělat. Neexistují žádná stanovená omezení, ani nejsou určovány konkrétní role. Sami o sobě, skrze své spojení studenti nacházejí svá individuální místa, aby co nejvíce přispěli skupině.

Otázka:Považujete znalosti za důležité?

Odpověď: Nová úroveň znalostí nejsou eogistické znalosti, ale to, co se rozkrývá, když je integrální duchovní systém odhalován. Toto vědění je za hranicemi Einsteinovy teorie.

Otázka: Takže existuje deset studentů, kteří znají problém, který je třeba řešit. To oni sami formulují tento cíl, rozhodují, které schopnosti jsou k dosažení tohoto cíle zapotřebí a pak delegují úkoly a směřují k cíli rovněž na základě společného rozhodnutí?

Odpověď: Musí řešit veškeré problémy jen ve své jednotě. Budou mít novou mysl, nové vnímání, nové propojení – desítku, jako jednu sdílenou strukturu.

V rámci této struktury spojení – nazvěme to „matrix“ nebo Partzuf, najdou řešení jakékoli otázky, technické, biologické, jakékoliv. Jiné metody hledání řešení neexistují.

[220986] From KabTV’s “The Last Generation” 8/17/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: