Co je zrozeno v disputaci?

Otázka: Odkud se vzala všechna ta pravidla workshopu: mluvit jeden po druhém, anulovat se, nekritizovat? Vždyť pravda se naopak rodí v disputaci.

Odpověď: Všechna pravidla workshopu jsou založena na principech popsaných kabalisty, počínaje Knihou Zohar, kdy se deset velkých kabalistů dalo dohromady, uchýlili se do jeskyně a napsali tuto knihu. Odtud pochází pochopení toho, co je to „desítka“, jak se v ní sjednotit a jak s ní naložit. Později můj učitel Rabaš popsal vztahy v desítce velmi podrobně, přičemž zdůraznil, že všechny základy interakce mezi lidmi v kruhu nemají nic společného s psychologickým výcvikem.

Tvrzení, že pravda se rodí v disputaci je naprosto mylné. Jak se může pravda zrodit v disputaci, když je každý egoista, každý myslí nesprávně, a protože se hádají, tak z deseti egoistických pravd povstane dalších dvacet, třicet nebo čtyřicet podobných. Ještě jsem neviděl pravdu zrozenou v disputaci. Za tímto účelem musí být lidé zvláštní, chápající, jakým způsobem s našimi omezenými schopnostmi můžeme tento princip používat.

Toto je v kabale naprosto neakceptovatelné. Zde nemůže být žádná disputace, protože pravda k nám musí přijít z další úrovně vědomí, nikoli z naší úrovně! Uvnitř sebe nic nenajdeme. Zdá se mi, že dějiny lidstva nám to již ukázaly jasně: nemůžeme ze sebe vydolovat nic dobrého.

Proto není vůbec zapotřebí nic hledat, ani „pravdu“. Musíme se jen shromáždit takovým způsobem, abychom k sobě přitáhli vyšší Světlo. Potom uspějeme.

[220875] From the Kabbalah Lesson in Russian 10/8/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: