Boj za svobodu

Nejnebezpečnější stav není ani vzestup ani sestup, ale lhostejnost. Nemáme sílu se z ní vymanit, ani směrem nahoru ani dolů. Je to považováno za smrt. V sestupu člověk zažívá různé problémy, negativní vlivy a cizorodé myšlenky. Je ale živ a není mrtev. Lhostejnost je smrt.

Stvořitel říká, „Pojď k faraonovi“. To znamená, že nás vyzývá, abychom zjistili, jak opační jsme k vyšší síle, k duchovnímu světu, k dávání a lásce. Potom budeme mít nástroje pro práci: Světlo bude odhaleno na pozadí temnoty.

Jinak to nemůžeme ani poznat ani vnímat. Proto bylo vyhnanství v Egyptě nezbytné, protože odhalilo naši naprostou opačnost ke Stvořiteli, protože faraon je opačná strana Stvořitele. Když člověk objeví plnou míru této opačnosti, je připraven vyjít z Egypta.

Náš problém není ani světlo, ani temnota, ale šedé příšeří, lhostejnost. Zde se nedá nic dělat. Pokud jsem ve vězení a cítím se vězněn, tak vyvinu veškeré úsilí uprchnout. Ale pokud necítím, že jsem v řetězech, ve vězení, odříznut od skutečného života, pak jsem připraven v této cele zůstat navždy. Není horšího stavu. To je skutečné vězení a člověku může pomoci jen prostředí.

Špatné i dobré stavy vedou k pokroku, ale stav lhostejnosti je naprosto statický a zabírá 90 procent našeho času. Pohlcuje náš život, nechává nás bez jakékoliv naděje na dosažení účelu stvoření. Proto proti tomu musíme bojovat. Toto je naše oblast svobodné vůle, prostřední třetina Tiferet, kde na nás nemohou působit ani síly shora, ani síly zdola – jsme uprostřed mezi nimi a nemůžeme nikam uniknout. Toto je skutečné vězení.

[220783] From 1 st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/18/18,Lesson on the Topic: “From Obstructions to Ascents,” (Prep For World Convention 2018) Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: