Jak se povznést nad čas

Otázka: Jak se mohu povznést nad čas?

Odpověď: Abyste se povznesli nad čas, musíte si říct, že nemáte další moment. Všechno je v tomto okamžiku. Měli byste tímto způsobem žít – existuje pouze jeden okamžik. V každém okamžiku se nepřesouváte do dalšího okamžiku, ale v tomto okamžiku začínáte a končíte, jako by život skutečně končil.

Pak náhle cítíte, že tentýž moment se začíná rozšiřovat a je v něm ohromné množství akcí, myšlenek a skutků, ale čas zmizí.

Konec konců čas neexistuje, je to jen náš subjektivní pocit.

Otázka: A co je pak budoucnost?

Odpověď: Budoucnost s časem nikterak nesouvisí. Budoucnost je to, co se přihodí po akci, kterou teď provádím. Je to odlišná dimenze, v níž osa času neexistuje. Konec konců osa času předpokládá, že bez ohledu na to, zda existuji či neexistuji, zda něco udělám či neudělám, čas plyne nezávisle na mně.

Moudrost kabaly nicméně říká, že tomu tak není. Říká, že se musíte vzdát takového postoje k životu a rozhodnout se, pouze vy vytváříte své vlastní stavy. Pokud je nevytváříte, tak se čas nepohybuje, nic se nepřesouvá z jednoho okamžiku do druhého samo o sobě. Jestliže jste v tomto okamžiku něco udělali, tak se tomu pak říká „moment“ a každý následující moment pokračuje tímto způsobem.

Žijeme ve světě, který Kabala považuje za iluzi a představu. Hlavní lež, ve které žijeme je, že existujeme v čase.

Proto Einstein vskutku způsobil revoluci prohlášením, že čas je subjektivní koncept, v němž není nic absolutního, co by se stalo s člověkem nebo bez něj.

Čas je vnitřní pocit člověka. Když se pozvedneme nad náš egoismus, pak žádný čas neexistuje.

[221320] From the Talk on the subject of “Time” 2/5/18 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: