Čas závisí na nás

Čas neexistuje. Změna stavů nám dává pocit času. Necítil bych čas, pokud by se neměnily stavy. Čas je počtem změn, které zaznamenáváme.
Čas se může táhnout, nebo letět. To vše závisí na vnitřním pocitu změn člověka, které v něm nastanou. Jakmile nedochází k žádným změnám, čas zmizí.

Uvnitř nás je mechanizmus, který se v nás rozvíjí a neustále uvnitř probouzí nové vlastnosti. A v nich pociťuji, jako by se svět okolo mě měnil. Ve skutečnosti se svět nemění – já jsem ten, kdo se mění. Hvězdy zanikají, lidé pobíhají, život je všude kolem mě, ale to všechno jsou vlastnosti, které se mění uvnitř mě a v souladu s nimi vnímám realitu.

Lidé věří, že čas nezávisí na nás. Pak ale přišel Einstein a prohlásil, že čas je relativní. Pokud se pohybuji rychlostí, která se blíží rychlosti světla, může se čas urychlit nebo zpomalit. Může se dokonce i zastavit, protože čas není pevně stanoven shora, záleží na pozorovateli.

Kabala říká, že čas je počtem činů, ke kterým dochází v mé vůli potěšit se. Mohu čas urychlit nebo zpomalit. Vše záleží na mém subjektivním vnímání. Kabalista existuje současně ve dvou úrovních reality. Ve fyzické úrovni, prostřednictvím pěti fyzických smyslů a v duchovním stupni. Proto existuje ve dvou realitách, dokud nedosáhne své konečné nápravy.

Čas je změna z poškozeného stavu do napraveného. Pokud se pokusíme dosáhnout sjednocení v každém stavu, znamená to, že urychlujeme čas. Čas není měřen počtem sekund, ale změnami z jednoho stavu do druhého. Proto může být jednotka času minuta, hodina, nebo rok, ale je to stejná jednotka od sestupu k vzestupu.

Změnou spojení mezi námi ovlivňujeme vyšší svět do určité formy. Vnější forma je projekcí našich změn a odráží stav naší desítky. Čím více se propojujeme uvnitř desítky, tím blíž, laskavější a přátelštější je k nám vnější svět. Když jsou mezi námi sváry, vnější svět se nám vzdaluje a ohrožuje nás.

[220036] From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/14/18, Writings of Baal HaSulam, “Introduction to The Book of Zohar,” Item 13 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: