Co určuje cestu duší?

Otázka: Pokud je vše předem naplánováno Stvořitelem, co se tedy považuje za chybu na duchovní cestě a při studiu Kabaly?

Odpověď: Člověk má stále svobodu volby, svobodu vůle. V každém případě dojdeme do našeho koncového bodu, protože tento bod pro nás byl od začátku připraven, nikoliv ale cesta k němu. Tím, že si člověk určí svoji cestu, současně určuje cestu ostatních duší, které na něm závisí, protože existujeme v propojeném systému.

Proto do té míry, do jaké se člověk chová nesprávně, negativně ovlivňuje osud druhých lidí. To se mu přirozeně vrátí zpět dalšími mnohem horšími negativy.

Ačkoliv na jedné straně je vše předurčeno, na druhé straně vše závisí na člověku – na každém konkrétním momentu v čase. Kdyby si toho byl vědom, nevěděl by, co má dělat. Proto je to před ním skryto.

Poznámka: Některé filmy ukazují, jak člověk náhle začne chápat, že všechny jeho činy ovlivňují druhé a okamžitě „zamrzne“.

Můj komentář: Ale ani zmrazení by nepomohlo, protože v rozsahu, ve kterém zamrzne, nekoná a přirozeně i to ovlivňuje ostatní.

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: