Daily Archives: 27. 2. 2018

Základy společnosti budoucnosti, část 2

Lidská společnost si neuvědomuje, jak moc jsme vzájemně propojeni a jakou škodu děláme sobě tím, že se zkoušíme oddělit a vzdálit se od ostatních.

Skutečná realita je jeden systém, jehož všechny prvky jsou zcela propojeny na všech úrovních. Máme příležitost toto vidět uvnitř lidské společnosti.

Skupina je laboratoř, kde studujeme přírodu jako jednotný organismus. To znamená, že se lidé shromažďují a učí se, jak být spolu. Pokud se dovedou sblížit navzdory jejich egoismu a probudit sílu jednoty, lásky, vzájemnosti a sympatie, potom mezi nimi vznikne speciální pouto. (Pokračování textu…)

Co určuje cestu duší?

Otázka: Pokud je vše předem naplánováno Stvořitelem, co se tedy považuje za chybu na duchovní cestě a při studiu Kabaly?

Odpověď: Člověk má stále svobodu volby, svobodu vůle. V každém případě dojdeme do našeho koncového bodu, protože tento bod pro nás byl od začátku připraven, nikoliv ale cesta k němu. Tím, že si člověk určí svoji cestu, současně určuje cestu ostatních duší, které na něm závisí, protože existujeme v propojeném systému. (Pokračování textu…)

Miluji svůj egoismus

Otázka: Miluji svůj egoismus. Pro druhé by to mohl být problém, ale ne pro mě. Proč bych s tím měl něco dělat?

Odpověď: Nemusíte s tím dělat nic. Vždyť ostatní kolem vás, kteří jsou také egoisté, s tím také nechtějí nic dělat. Postupně se budeme kousek po kousku vzájemně ničit. Nakonec přijdeme do bodu, kde budeme muset začít spolupracovat, protože technologie a příroda jsou nastaveny proti individualismu. Okolní svět je zcela uzavřený a integrální. A to vše na nás vyvíjí velký tlak. (Pokračování textu…)