Jak roste duchovní zárodek

Musíme pochopit, co postup na cestě ke Stvořiteli obnáší. Myslíme si, že překonávání je to, že skutečně překonáváme překážky, a že tím jsme na vzestupu a rosteme. Ale je tomu právě naopak: Vynaložená námaha spočívá v udržování bodu spojení se Stvořitelem, přese všechny obtíže a problémy.

Když dosáhnu bodu, v němž se anuluji před vyšším, vstupuji do stavu nazývaného embryo a takovým pak budu, vždy v tomto bodě. A bez ohledu na to, jak mnoho cizích myšlenek a problémů vyvstává, musím pochopit, že všechny pocházejí od „Není nikdo jiný kromě Něj“ a já musím pouze sebe anulovat přes veškeré vnější myšlenky, události a vlivy, které na mě působí.

A do té míry, do jaké pokračuji v anulování sebe sama před Stvořitelem více a více, posiluji své spojení s Ním – od prvního bodu nazývaného „embryo“ a dále. Je to jako by se můj bod embrya rozrůstal. Jinak řečeno, to stejné původní semínko roste a já plním všechny ty cizí touhy a myšlenky, které uvnitř mě vyvstávají se silou víry a se silou dávání. A tím embryo roste.

[217901] From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/08/17, Lesson on the Topic: “Holding Onto the State of Entering Ibur (Conception),” “Above All Disturbances” Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: