Evoluce odkrytí života č. 5

Otázka: Co je to „život?“

Odpověď: Život je pocit rozdílu mezi vlastnostmi Stvořitele a vlastnostmi stvoření. Ale protože se tento rozdíl neustále mění ze stavu ke stavu, vnímáme tyto změny jako tok života. Vždyť život jako statický neexistuje – pokud by byla zastavena změna, nebude žádný život existovat.

Život je námi pociťován jako nepřetržitý tok změn, které jsou odhalením vztahů mezi Stvořitelem a stvořením. Ačkoliv ještě nepociťujeme a nerozlišujeme ani Stvořitele, ani stvoření, stejně nám změna jejich vztahů poskytuje pocit života.

Otázka: A jaký bude konečný obraz uvedený v první části a určující celou evoluci?

Odpověď: V konečném stavu se Stvořitel a stvoření (touha dávat a touha požívat, těšit se) navzájem spojí, navzájem se naplní, budou se slučovat až do jejich úplného splynutí. To je konečný stav, který v tuto chvíli známe. Je to konec vývoje nebo ne? Kabalisté o tom nemluví, ale naznačují, že to ještě není konec cesty a že je za ní ještě cosi…

28. 12. 2017, 16:00 [#218764] Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: