Stvořitel slyší modlitbu každého člověka

Otázka: Co to znamená „Stvořitel slyší modlitbu každého člověka“?

Odpověď: Stvořitel je vyšší systém, systém Biny, nazývaný Elokim.

Tento systém slyší všechny naše prosby, protože my jsme jeho důsledkem. My žijeme uvnitř Biny – ne na jejím vrcholu, ale uvnitř ní – protože nás zrodila, stará se o nás, podporuje naši existenci, abychom toužili stát se takovými jako ona. Bina je úplné dávání a my jsme všichni přijímající. Takto jsme byli stvořeni.

Bina nás zrodila a stará se o nás a my postupně dospíváme do stavu, kdy zjišťujeme, že jsme s ní v protikladu. Je nám jedno, že jsme s ní v protikladu, dokonce to ani neoznačujeme, že tomu tak je, ale probouzí se v nás touha dosáhnout tohoto stupně Biny.

Tato touha se nazývá bod v srdci. Tento bod nás probouzí, protože ten stupeň Biny na nás neustále pracuje. Tak tomu je do okamžiku, kdy se k ní začneme obracet a přejeme si dostat se blíže k ní. Najednou cítíme, že je to důležité. Toužíme po tom, jako kdybychom toužili navrátit se domů, dosáhnout našeho zdroje.

Po čem toužíme? Po kořeni našeho života, po místě, odkud povstává. Toužíme po svém zdroji s cílem nalézt odpovědi na otázky – „Odkud pocházím? Proč existuji? Pro jaký účel?“ – protože ten kořen obsahuje všechno. Neznáme budoucnost, ale ten kořen bezpochyby existuje.

Proto toužíme po Bině, protože obsahujeme její jiskru. Tato jiskra nás spojuje se stupněm Biny. Naše vůle přijímat je zcela na úrovni Malchut, kterou Bina zrodila.

Takto existujeme uvnitř vnitřního vnímání mezi dvěma světy: mezi stupněm Biny, vyšším světem a stupněm Malchut, nižším světem. To v nás je již obsaženo. Naší prací nyní je neustále respektovat, probouzet a pěstovat tuto jiskru. To je to, co děláme s pomocí práce ve skupině.

[217650] From the 3d part of the Daily Kabbalah Lesson 12/5/17, “Working with Disturbances” Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: