Skutečná láska

Otázka: Co je láska? Je to síla, pole, energie?

Odpověď: Je to síla směřovaná z člověka ven. Tato vlastnost dávání, síla dávání, je silou lásky.

Když si cením něčeho, co je mimo mě, vyšší než já, nazývá se to láskou k tomuto stavu, k této touze, nebo k tomuto člověku, bez ohledu na to, jak to nazýváme.

Otázka: Podle moudrosti Kabaly je láska odhalení lásky a nenávisti současně, na rozdíl od našeho světa, kde může být buď láska, nebo nenávist?

Odpověď: Když stavy „lásky“ a „nenávisti“ existují vzájemně odděleny, jsou nereálné, námi vykonstruované. Jsou nám dány, jen abychom jimi mohli projít a dosáhnout skutečného stavu. Je to jako zákony fyziky: nemůže existovat minus bez plus nebo plus bez minus.

Neexistuje láska bez nenávisti a nenávist bez lásky. Stojí jedna na druhé a my je používáme jako stavy, které nám byly dány Stvořitelem.

Jsou to velmi skutečné vlastnosti, které musíme do sebe absorbovat a existovat v nich obou současně. V tomto stavu chápu všechna minus a plus ve mě a v jiném člověku. Chápu, že pro nás byly ustanoveny a nám dány Stvořitelem. Vkládáme Stvořitele mezi nás a pouze pak dosahujeme vzájemného vyrovnání v tomto systému: já, druhý člověk a Stvořitel mezi námi.

Pak přítomnost, minulost a budoucnost vzájemně doplňují jedna druhou, jako v systému. Stav, ve kterém nacházím úplné vyrovnání všech protikladných vlastností, se nazývá „láska“. Toto je velmi speciální stav ideální rovnováhy systému.

[216897] From the Kabbalah Lesson in Russian 8/6/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: