„Mojžíš tedy vystoupil na horu“

Tóra, Exodus 24:15- 24:18: Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaji a oblak ji přikrýval po šest dní. Sedmého dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku. Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory. Mojžíš vstoupil doprostřed oblaku. Vystoupil na horu a byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí.

„A Mojžíš vystoupil na horu“ a zmizel v oblaku znamená, že plně dosáhl vlastnosti Biny (čtyřicáté vlastnosti). „Čtyřicet“ je úroveň Biny ve vztahu k Malchut. Absolutní, úplné dávání je první obecný stav vzestupu člověka.

Otázka: Proč Mojžíš vstoupil do oblaku?

Odpověď: Vstup do oblaku symbolizuje vstup Stvořitelovy síly do tohoto stavu. A pak, v průběhu 40 let, Mojžíš stoupá plněji do tohoto stavu a dokončuje tuto práci před vstupem lidu do „země Izrael“, do příštího stavu. „A Mojžíš byl na hoře 40 dní a čtyřicet nocí“, protože neexistuje žádný den bez noci a žádná noc bez dne. A člověk musí být nejprve uvržen do noci, do všech protikladných egoistických vlastností, vyjádřit je a pouze tehdy, s pomocí Světla, je může napravit do vlastností Biny. Proto „a byl večer a bylo ráno – jeden den“ znamená, že všechno začíná v noci.

Mojžíš obdržel desky, Tóru a přikázání; sestoupil z hory a začal pracovat. To znamená, že člověk se dostal na svou nejvyšší úroveň, propadl, objevil se na světě jako novorozenec a nyní se musí pozvednout do nového světa.

K tomu, aby se mohl pozvednout do tohoto stavu, dostal učení – Světlo nápravy, které čeká, dokud ho člověk nepotřebuje.

[216888] From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 7/1/13 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: