Věda o pocitech

Otázka: Co to jsou pocity z kabalistikého pohledu?
Odpověď: Pocit je vjem touhy.

Touha je věcí veškerého stvoření a vjem uvnitř touhy je nazýván pocit. Protože veškeré stvoření je jedinou rozlišenou integrální touhou, pak vše, co existuje uvnitř ní, jsou pocity.

Nemluvíme tu pouze o vesmíru, ale o všech světech, o celém rozlehlém stvoření. Nacházejí se zde dva druhy pocitů, nenávist a láska a my existujeme mezi nimi.

Proto musíme pochopit, jak mezi nimi rozlišovat, na jakém základě vynášet soud: je to pocit, ke kterému se chovám jako k nenávisti nebo lásce, ať už se ten pocit samotný nazývá „nenávist“ nebo „láska“, nebo já určuji, jak to bude ve vztahu k určitému pocitu. Jinak řečeno, je to věda o pocitech.

[217228] From the Kabbalah Lesson in Russian 8/13/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: