Existují náhodné myšlenky?

Otázka: Je soubor našich pocitů a emocí předurčen nebo může být rozvíjen? A pokud ano, kdo jej rozvíjí: jedinec nebo společnost?

Odpověď: Během lidského života si člověk nic nevolí, nemá svobodnou vůli. Postupně prochází různými zkušenostmi, které jsou mu dány, aby nakonec získal jisté množství a kvalitu zkušeností a dospěl k jejich správnému rozlišování a uvědomování.
To může pokračovat po mnoho životů, dokud nenasbírá nezbytné množství zkušeností. A pak přichází ke Kabale.

Onen soubor člověkem nashromážděných pocitů, reakcí na různé události je předem určen. Na žádné úrovni přírody neexistuje nic náhodného, ba ani ten nejmenší detail. Ale pro jedince je to matoucí: zdá se, že něco dělá, něco ovlivňuje a pak najednou se něco náhodně stane. Náhody neexistují, vše je kompletně předurčeno!

Otázka: Takže myšlenka je produktem touhy uvnitř mě. Jsem pouze schopen myslet na to, co chci?

Odpověď: Ano, myšlenky vás vždy směřují k novému naplnění. To, co chcete, je to, o čem přemýšlíte.

Otázka: Někdy mi v hlavě vyvstávají divné myšlenky, nad kterými nemám žádnou kontrolu. Řekněme, že sedím na lekci a náhle si vzpomenu, jak jsem se šest let předtím plavil na lodi nebo někam jel autem. Je zřejmé, odkud ty myšlenky pocházejí?

Odpověď: V nás probíhá neustálé přeskupování, klasifikace, spojování a uspořádávání našich myšlenek – v tomto procesu neexistuje nic nahodilého. Je možné, že se vám to zdá naprosto nepochopitelné nebo zbytečné, ale to se tak jen zdá. Ve skutečnosti to není „loď“ nebo „před šesti lety“, ale spíše ta data, která jsou zaznamenána v určitých odděleních sensorické a mentální paměti, aby vás nakonec dovedla k určitě duchovnímu vnímání.

Otázka: Jak se s tím dá pracovat?

Odpověď: Nedá. Musíte pokračovat ve směřování vpřed pouze s tím, co je vám překládáno v daný moment. To nejsou rušivé vlivy, je přesně to, co existuje v tomto momentu. Nevěnujte tomu pozornost a na pozadí toho všeho pokračujte v soustředění se pouze na jednu věc: třídění vašich myšlenek, vašich pocitů a jejich směřování k cíli, propojit se s ostatními za účelem odhalení obecné síly jednoty nazývané Stvořitel.

Pak se dostanete na úroveň, kde se vám všechno otevře a vy pochopíte veškeré detaily, veškerá spojení, vše, co existuje.

[217247] From the Kabbalah Lesson in Russian 8/13/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: