Jeruzalém – postaven z našich srdcí

Jeruzalém je indikátorem duchovního stavu lidí. Proto není místo s větší nesourodostí a nenávistí mezi všemi proudy lidí než v Jeruzalémě.

Je to velmi strnulé město, protože ukazuje pravdivý stav v srdci každého směrem k sjednocení. Jeruzalém může být jak centrem rozdělení lidu Izraele, nebo také centrem sjednocení.

V dobách druhého chrámu, lidé praktikovali Tóru a přikázání, žili v lásce a pomoci druhým, tak proč byl chrám zničen? Protože tam byla bezdůvodná nenávist (Babylonský Talmud, Traktát „Yoma“).

V těch dobách byla přikázání pečlivě dodržována, studovala se Tóra, šířila se filantropie. Byl tam pouze jeden problém, že spolu lidé nedokázali vyjít. Je to stejné jako dnes. Je zde spousta věřících lidí, kteří důsledně následují všechno, přesto jsou si vzdálení, je mezi nimi rozpor, antagonismus a nenávist.

Proto se všechno hroutí, jak je psáno: „Den kdy není Chrám obnovován, je, jako by byl znovu bourán.“ Dokud se nespojíme nad našimi odlišnostmi, nemůžeme dosáhnout napraveného stavu.

Proto náprava není podmíněna dodržováním Tóry, přikázáními nebo zapojováním se do charity, ale pouze propojením srdcí. Musíme se alespoň vrátit k milování svého bližního a Jeruzalém a vše v něm bude obnoveno.

Otázka: Znamená charita vzájemné odevzdání?

Odpověď: Charita znamená, když je člověk opravdu připraven pomoci druhému, dát mu vše co má – kromě svého srdce. Není připraven spojit se v srdci. Jaký je jeho záměr při dávání charity? Pro život jeho dětí, odměnu v tomto světě a světě budoucím.

Bez studia vědy Kabaly není možné dosáhnout stavu odevzdání, kvality Lishma, protože člověk nepřitahuje Světlo, které napravuje, a které se nazývá Tóra. Nezkouší změnit svoji egoistickou touhu. Proto je charita čistě pro jeho vlastní prospěch.

To je důvod, proč byl Chrám zničen, navzdory lidem, kteří následovali Tóru a přikázání, a kteří se zapojovali do charity, protože to bylo pro jejich vlastní prospěch. Lidé byli rozdělení a to vedlo k zničení Chrámu.

Nejsme schopni se spojit v jedné touze, v jednom srdci, jenž je nazýváno „Být pod jedním závojem“ v jednoduché anti-egoistické cloně.

Láska ke všem musí být důvodem naší existence. Bez ní nebude žádný národ Izraele, žádný stát Izrael, žádná země Izrael. To je důvod, proč by to měl být národní program. Všechno úsilí by mělo být vytvářeno pro vzdělávání lidí k duchovní a bratrské lásce. Judaismus musí ukázat cestu, a být příkladem lásky pro celý národ.

Jak je řečeno v knize Sefer ha-Middot (The Book of Character Traits) v kapitole „Důležitost víry“. Jeruzalém nebude obnoven, dokud nebude vládnout mír mezi Izraelským lidem. Dosažení míru v Izraeli a přátelské vztahy je to, co znamená obnovit Jeruzalém, nikoliv z kamenů, ale z našich srdcí.

[207465] Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: