Etapy probuzení bodu v srdci, část 2 – Nové formy egoismu

Replika: Ego – je hybná síla pokroku. Dovedlo lidstvo na velmi vysokou úroveň. To znamená, že egoismus dává člověku kolosální energii.

Odpověď: Správně. Dokud nás ego nezačne požírat, jako revoluce požírá své děti.

Dnes můžeme používat egoismus pouze do té doby, dokud v něm vidíme progresivní naplnění. Ale pak se progres zastaví. Podívejte se na současný svět: největší krize. Ale my jsme se přece snažili vybudovat něco dobrého, světlého. Ve skutečnosti nikdo nechce zlo. Ukazuje se však, že si všichni jenom navzájem jeden druhému působíme zlo.

Člověk nemá jiný zdroj energie kromě egoismu. Vidíme proto, že lidstvo začíná zahnívat, jako stařec, který nemá ani sílu ani myšlenky, ale stále je ještě tažen egem, dokud zcela nevypustí ducha.

Otázka: Pokud nemáme jiný zdroj energie, jak budeme moci vybudovat systém společnosti budoucnosti, aby byl náš egoismus pod kontrolou a poskytoval výživu pro celé lidstvo?

Odpověď: Egoismus není zapotřebí měnit, je třeba ho rozvíjet.

Rozvíjíme ho však pouze v těch rámcích, ve kterých dnes existujeme, tj. v rámcích neživé, rostlinné, živočišné a lidské přírody. A lidská přirozenost je z poloviny živočišná, vždyť jsem živočich a zároveň člověk. Přičemž je živočišná úroveň – jídlo, sex, rodina. Lidská úroveň – je bohatství, moc, poznání.

To je všechno. Máme šest parametrů egoistického vývoje. Když se dostanou k určitému naplnění, na nějakou hranici, začínají vadnout, zmenšovat se, ztrácejí svou přitažlivost. Přesně jako když se staneme dospělí, ztrácíme zájem o dětské knihy a mladistvé záliby, jsme klidnější, máme jiné naplnění.

A v naší době vidíme, jak egoismus přechází do jakýchsi neobvyklých, dokonce zvrácených forem. Dětem se nechce běhat, procházejí se. Uzamkli se ve svých „vnitřních hračkách“ a neexistuje pro ně nic jiného.

Mladá generace X, Y, Z – nezáleží na tom, jak je pojmenovat – je úplně jiná. Jejich egoismus je spíše virtuální než fyzický. A bez ohledu na to, kolik rodičů a dědečků by je odvádělo, lákalo zpět, o hodnoty dospělých je vůbec nezajímají, nechápou je.

Svého času jsme žili a byli vychováni na dvorcích, hráli jsme si na ulicích, v uličkách, lezli na stromy, – dělali jsme všechno možné. Dnes to všechno děti nedělají, a není to proto, že žijí v kamenné džungli, ale protože si to nepřejí. Kdyby chtěli, mohly by si pro sebe něco postavit na půdách vícepatrových domů. Ale nechtějí opustit svůj pokoj.

Replika: Vytvořili virtuální dvory a docela zajímavé.

Odpověď: Tyto dvory jsou umělé, nemají nic materiálního. Děti si vytvořily matrici a žijí uvnitř ní. Tak se projevuje další etapa vývoje, která v zásadě uzavírá člověka. A následující etapou za ní – budou velmi bolestivé stavy. Čím se budou naplňovat? To je problém. Proto se nacházíme v generaci, která brzy nebude mít nasycení.

Pokračování příště…

Z televizního programu „Poslední generace“, 14. srpna 2017 [# 217713] Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: