Přání studentům do nového roku

Kabalista Michael Laitman: Před námi je nádherný rok – rok dalšího prozření lidstva.

Prosím vás, buďte připraveni být jeho učiteli. Závisí to na vás.

Budete hledět vpřed do budoucna, naučíte se, jak správně přistupovat k lidem, jak jim správně vysvětlit, k čemu nás vede příroda, co musíme dělat, abychom se pozvedli – jak správně využívat tento okamžik, tento stav – s cílem vystoupit na následující vyšší, věčnou úroveň stavu přírody.

Vystoupíme-li za hranice materiálního života, začneme cítit věčný, dokonalý život a existovat v této duchovní vrstvě, kde již nabudeme naše životy hodnotit podle stavu, který cítí naše tělo.

K tomu musíme dospět a vysvětlit všem lidem: „Moudrost vědy kabaly nám to přináší. Pojďme společně takového stavu dosáhnout. Není kvůli tomu potřeba něco měnit, ani se v něčem omezovat. Potřebujeme jen jedno: naladit mezi sebou správná spojení, a poté v nich, právě ze vzdáleností mezi námi, začínáme odhalovat vyšší stav“.

Přeji vám zdraví a vzájemnou, opravdovou lásku mezi námi, abychom šířili naše teplo do celého světa, aby se celý svět semkl kolem nás, a abychom se všichni společně, jako na kouzelném létajícím talíři, pozvedli na další úroveň.

Hodně štěstí všem!

[# 218926] Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: