Etapy probuzení bodu v srdci část 1 – Důsledky růstu sobectví

Replika: Jsou tři základní kroky, které by mohly vést k probuzení bodu v srdci.

V první fázi musí člověk pochopit, že je spojení – výhodné. Ve druhé fázi určit diagnózu, že ego může zničit jakékoli spojení. A ve třetí fázi – najít lék na tuto destrukci.

V současné době je natočeno mnoho programů o tom, že by mělo být spojení pro egoismus přínosné. Vytvářejí se korporace, různé skupiny, externí sociální systémy, které pracují v rámci sjednocení, protože se ve sjednocení dosahují lepší výsledky.

Odpověď: Obecně platí, že na to nejdou velmi dobře, protože ego zároveň vtahuje člověka dovnitř sebe. Vyžaduje to jasnou představu o tom, jakou sjednocení, spojení přináší výhodu. Vždyť ve vzájemných vztazích se musí každý v týmu v něčem přizpůsobit, omezit.

Pokud se s tebou spojuji, znamená to, že musím v nějaké míře omezit své plány, svou vizi budoucnosti a zohlednit tě v této budoucnosti i s tvými zájmy. Nastává boj protikladů.

Historie ukazuje, že bez ohledu na to, jaké dobře míněné cíle si lidé před sebe kladli, jejich systémy sjednocení se tříští na kousky, protože se egoismus neustále zvětšuje a přerůstá rámce, pro které stálo za to se sjednotit, takže spojení ničí.

Vidíme to ve všech korporacích, v Evropě i v ostatních regionech. V každém případě, dříve či později, zničí rozpory všechny svazky, každou dohodu.

Žádné výjimky nemohou nastat! V Sovětském Svazu všichni chtěli být spolu, ačkoli také chápali, že všechno spěje ke zhroucení. V době rozvrácení státu jsem byl v Baku, v Ázerbájdžánu. Vzkvétající region, bohatý na ropu, a najednou se všechno ocitlo v naprostém úpadku.

Hovořil jsem s vysoce postavenými lidmi kraje, kteří si stěžovali: „Kdybychom věděli, že vše dopadne takto, zastavili bychom to na samém začátku!“ Vůbec netušili, že se jedná o přirozený běh událostí.

Lidé si neuvědomují, že se spojují pouze egoisticky k dosažení nějakého cíle, který je pro ně velmi důležitý. Například, když žena otěhotní: vytváří se rodina – mají svatbu, stávají se manžely, protože se musí objevit nějaká třetí věc, což vynutí sjednocení.

Tak to probíhá i v průmyslu: existuje určitý trh, který potřebuje odbyt, takže nemůže jeden existovat bez druhého, tudíž dochází ke spojení, ale ne na dlouho. Vždyť se egoismus nemůže spojit s egoismem, pokud nebudeme mít k dispozici odpovídající osnovu, základ spojení. Na Zemi taková metodika není. Proto vidíme, jak rychle se rozkládají různé svazky: rodiny, korporace, svazy mezi státy.

Čím více se egoismus rozvíjí, tím silněji se vše rozpadá na menší části. Naprosto stejně jako končí život, se všechno nakonec obrátí v prach.

Pokračování příště…  [# 217709] Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: