Iluze světa

Otázka: Má svět duchovní kořen?

Odpověď: V našem světě neexistuje nic, co by nemělo duchovní kořen, jinak by ten či onen konkrétní objekt nebo jev neexistoval. Síly, které sestoupily z duchovního světa, z vyšších systémů vlády a integrace sil, se postupně materializují a formují nejrůznější objekty v našem světě.

Proto je psáno: „Nemáte ani stéblo trávy dole, které by nemělo osud a strážce nahoře, který by to stéblo udeřil a pravil mu „Koukej růst!“ Toto je zřejmé.

Vyšší síly, které sestupují ze světa nekonečna skrze světy Adam Kdamon, Atzilut, Beria, Yetzira a Asiya, dosahují našeho světa a zde se materializují.

Avšak jestliže mluvíme o vyšším kořeni, v souvislosti s jeho větví v našem světě, pak je obtížně cokoliv vysvětlit, protože tento systém je naprosto matoucí. Například jak můžete vztáhnout hrnek nebo lidskou ruku k nějakému vyššímu ekvivalentu?

Navíc, náš svět nemá žádné takové ekvivalenty! Jsou to pouze síly, které je vykreslují v našem vědomí, v našem vnímání. Třebaže si myslíme, že jsou materiálními objekty, jsou iluzemi.

[215154] From the Kabbalah Lesson in Russian 7/9/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: