Proč napravovat imaginární svět?

Otázka: Proč by se člověk měl zabývat nápravou tohoto světa? Proč by měl usilovat o lepší život, štěstí a dobrotu, jestliže podle moudrosti kabaly tento celý svět je iluzí a imaginární prázdnotou?
Odpověď: Tato iluze nám byla dána, abychom se jí zbavili! My nenapravujeme tento svět, ten nápravu nepotřebuje. A také neexistuje nic, co by napravilo naše existování v této situaci ve světě.

My musíme překonat tento svět, vymanit se z něj a pokračovat na další dráhu, na další úroveň, na úroveň vyššího světa. Tento svět je ten nejbezvýzamější a nejtemnější, není nic, co by se v něm mělo napravovat, existuje pouze proto, abychom ho překonali.

Otázka: Je možné být šťastný v nedokonalém světě?
Odpověď: Taková věc je možná, protože nezáleží na tom, zda tento svět je dokonalý nebo není, je na tobě, abys ho používal správně, aby ses stal partnerem Stvořitele, abyste Stvořiteli dělal radost.

Když dosáhneš tohoto stavu, uvidíš, že v podstatě v tomto světě není nic neblahého. Pro náš systém vnímání je to paradox, ale když vstoupíme do vnímání vyššího světa, začínáme vidět, že jediná věc která ve světě existuje, je vyšší Světlo, které vše vyplňuje. Nikdy v tomto světě nebylo nic jiného a nikdy tam nebyly žádné problémy nebo neštěstí.

[193788] From the Kabbalah Lesson in Russian 6/19/16 Originální článek zde.

 

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: