Je možné vyhnout se utrpení?

Otázka: Kdybychom mohli zažít utrpení, které lidé zakoušejí během přírodních katastrofa a válek, měli bychom možnost zvolit si svou cestu správněji?
Odpověď: Ne, v tomto případě člověk jednoduše poslouchá a podřizuje se ranám, toto není volba. Příroda má obzvláště zájem na vědomé volbě další úrovně vývoje, jinak to není lidská volba.

K přechodu z nehybné do vegetativní úrovně a z vegetativní do živé úrovně dochází pod vlivem ran přírody a člověk v našem světě je důsledkem tohoto vývoje.

V současné době je na nás vědomě se posunout na další úroveň, na úroveň mluvící a to zcela jiným způsobem a proto k nám přichází metoda moudrosti kabaly ve formě systému informací. Protože přesně po vývojových stavech nehybné, vegetativní a živé úrovně (kde jsme nyní), v nás existuje vědomá tendence vystoupat nad osobní já.

Nacházíme se v přechodném stavu. Například mezi nehybnou a vegetativní úrovní existuje přechodný stav nazývaný korály, mezi vegetativní a živou úrovní existuje úroveň „pes na poli – rostlinozvíře“ a mezi živou úrovní a úrovní Adam existuje úroveň lidoopů. Takže mezi úrovní Adama v našem světě a úrovní Adama ve vyšším světě existuje kabalista.

Kabalista je člověk, který na jedné straně v sobě zahrnuje zvířecí vlastnosti tohoto světa, které jsou charakteristické pro člověka v našem světě a na druhé straně vlastnosti dalších úrovní vyššího světa.

Vzestup kabalisty do vyššího světa se nestane pod vlivem instinktivních sil přírody, ten se stane vědomě. Proto nás moudrost kabaly učí o svobodě volby, o práci ve skupině a o tom, jak vytvořit uvnitř a kolem nás zvláštní stav za účelem být změněn.

Sami o sobě se zjevně vymaňujeme ze stavu, ve kterém nás ego řídí a pozvedáme se do další úrovně, ve které vyrovnáváme ego skrze dobrou sílu, která je v nás odhalena jako protiklad k egu. Tímto způsobem existujeme se dvěma silami, s negativní egoistickou silou a s pozitivní altruistickou silou.

V povaze našeho světa altruistická síla neexistuje, takže ji musíme přitáhnout. A pak existujeme ve spojení, v rovnováze těchto dvou sil. Toto bude náš další stav, nazývaný střední linie.

Doufám, že vědomě, za použití svobodné vůle dospějeme ke správnému rozhodnutí a že tohoto stavu dosáhneme bez světových válek.

Otázka: Pokud učiníme správnou volbu, vyhneme se apokalypse a přírodním pohromám?
Odpověď: Ano, tak tomu je, pokud alespoň malá část lidstva pochopí, že jediným způsobem, jak předcházet přírodním katastrofám, je následovat metodu, která je nám dávána v moudrosti kabaly. Je zapotřebí, abychom uznali, že neexistuje jiná cesta ven.

Otázka: Jaký je důvod pro častování lidstva ranami, pokud to pro vývoj není nijak prospěšné?
Odpověď: Nahromadění utrpení přivádí lidstvo do stavu, ve kterém nicméně začíná přemýšlet o tom, co dělat, což znamená, že tato utrpení vyvažují lidské ego.

Například, jestliže dítě nechce chodit do školy, jeho rodiče začínají omezovat jeho radovánky. Vezmou mu jeho balón, pak jeho kolo, a tak dále, až mu nenechají žádnou jinou možnost než souhlasit s tím, že bude chodit do školy.

Ale dokonce i v této situace svoboda volby existuje a možnost výběru zůstává. My jsme vždy něčím omezováni, neplatí, že by možnost volby existovala pouze v případě neomezené svobody.

Toto je způsob, jakým v nás existuje možnost zvolit si duchovno, mezi odměnou a trestem. Proto je naší povinností porozumět všem podmínkám a okolnostem, která nás přivádějí do jedinečné situace nazývané „svoboda“.

[195384] From the Kabbalah Lesson in Russian 7/10/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: