Zrození duše a jejích duchovních rodičů

Otázka: Jak dochází ke zrození duše? Co jsou duchovní rodiče?
Odpověď: Duchovní rodiče jsou Aba ve Ima (Otec a Matka), vlastnosti, Sefirot Chochma a Bina.

Vyšší Světlo sestupuje ze světa Nekonečna a vytváří pět světů: Adam Kadmon, Acilut, Berija, Jecira a Asija, které mohou být znázorněny ve formě kruhů. Uvnitř nich je vytvářen další dodatečný Partzuf nazývaný Adam.

Adama Harišon se zrodil ve světě Acilut, který se skládá z následujících Partzufim: Atik, Arich Anpin, Aba ve Ima, Zeir Anpin a Malchut a ony se nazývají ZON (Zeir Anpin a Nukva).

Partzuf Aba ve Ima je Otec a Matka z nichž je Adam Harišon zrozen. Po svém zrození sestoupil na své místo do Malchut. To vše se děje díky vlivu vyššího Světla.

Pak touha nazývaná Adam chce vystoupat ke svému konečnému stavu, k úplné nápravě, která je úplně podobná Stvořiteli a která se rovněž nazývá Nekonečno. Nicméně když se Adam pokusí vystoupat do tohoto stavu, je vněm okamžitě odhalen číhající had.

Obvykle had sedí hluboko uvnitř touhy a nic jej nezajímá. Nicméně jakmile je ovlivněn vyšším Světlem, namířeným proti němu, okamžitě se probudí. Máme tu zajímavý obraz: na straně jedné je vyšší Světlo, na druhé straně je had. Jsou tu tedy dva protiklady.

V důsledku toho celá konstrukce Adama padá dolů do stavů, který je nazýván pod Parsou, kde existují čisté světy Berija, Jecira a Asija a proti nim jsou také nečisté světy Berija, Jecira a Asija (egoismus, Klipa).

Duše, která je zrozena ze svého nejnižšího stavu nazývaného „pád duše“, přichází do prostoru mezi čistými a nečistými světy. Duše je tedy touha – neexistuje v ní nic jiného. Byla zrozena ze svých rodičů Aba ve Ima a nazývá se Adam podle slova „podobnost“ (Dome) se Stvořitelem, které musí v budoucnu dosáhnout. V okamžiku, kdy projevila přání vystoupat vzhůru a stát se podobným Stvořiteli, je v ní odhalen had ve vztahu k vyššímu Světlu a proto duše upadla do stvořených čistých a nečistých světů a začala se v nich rozvíjet.

Odtud máme tři linie: levou, pravou a tu nejdůležitější střední. Když všechny tři linie pracují spolu navzájem, nazývají se duše. Jedna nemůže existovat bez druhé.

Otázka: Musí temné světy nutně existovat proti čistým světům?
Odpověď: Ano, a navíc všechno existuje právě kvůli nečistým světům. Podceňujeme egoismus. Bez hada by bylo nemožné cokoliv udělat. Díky metodě, která se nazývá Tóra (od slova „instrukce“ nebo „světlo“, Ohr), můžeme izolovat jednotlivé nenapravené části od hada, napravit je a pokračovat.

[211952] From the Kabbalah Lesson in Russian 5/14/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: