Touha po klidu

Baal HaSulam, „Matan Torah“ (Dávání Tóry): Nyní se před námi otevírají dveře k porozumění zdroje všech potěšení a bolestí v našem světě. Jelikož Stvořitel je kořen Svého stvoření, cítíme vše co existuje v Něm a šíří se k nám přímo od Něj jako příjemné a potěšující, protože naše přirozenost je blízká našemu kořeni. A vše to, co není v Něm a nešíří se k nám přímo od Něj, ale je v protikladu ke Stvoření samotnému, bude proti naší přirozenosti a bude pro nás obtížné to snášet.

A proto milujeme klid a pohyb nenávidíme natolik, že neučiníme pohyb, pokud to není pro dosažení klidu. To je proto, že náš kořen je nehybný, v klidu a v Něm neexistuje vůbec žádný pohyb. Proto je proti naší přirozenosti a příčí se nám. A ze stejného důvodu milujeme modrost, sílu a hojnost atd., protože to vše existuje v Něm, který je naším kořenem.

Každý, jehož přirozeností je touha přijímat, touží po potěšení. Potěšení je dosaženo pouze tehdy, když existuje touha, stejně jako naplnění této touhy. Jestliže něco chci a nemám to, pak trpím. Jestliže dostanu, co chci, raduji se.

Stav potěšení je nazýván klidem, protože už nic dalšího nepotřebuji. Mám, co jsem chtěl. Toto je důvod, proč veškerá příroda touží po klidu, po jediném jednolitém přímočarém pohybu, který zůstává natolik neměnný, jak je to jen možné. To znamená, že jsem v příjemném stavu. Naše touha samotná vytváří taková pravidla chování pro sebe samu.

Jestliže touha pociťuje nedostatek, je nucena pohybovat se podle tohoto nedostatku a dosáhnout toho, co postrádá. Vidíme to na všech úrovních přírody.

Jedinečnost naší evoluce spočívá v tom, že musíme změnit sami sebe, abychom se chtěli podobat Stvořiteli, což je proti naší původní přirozenosti a jednat tak, abychom dosáhli tohoto cíle tím, že uplatníme speciální metodu nazývanou moudrost Kabaly.

Nedostává se nám energie jednat takto sami o sobě, protože protikladnost naší přirozenosti nás nemůže žádným způsobem naplnit. Jediná věc, kterou můžeme udělat, je požádat Stvořitele, aby nám pomohl změnit se, což znamená změnit náš záměr přijímat na záměr dávat.

Tato změna se odehrává jako důsledek působení vyššího Světla, které přichází a ovlivňuje nás a vyvolává v nás změny, čímž nás přiměje, abychom se chtěli podobat Stvořiteli. Ale současně nemůžeme říci, kterými akcemi na nás Světlo působí.

Postupně začínáme vnímat tyto akce, které mají vlastnosti vyššího systému nebo vyššího Světla a mohou v nás provádět tyto změny: namísto myšlení na sebe začínám myslet na druhé. To je to, k čemu nás vyšší Světlo tlačí. Budeme se muset změnit, ať už se nám to líbí, nebo ne.

Dnes vidíme, jak se svět postupně mění a jak je život stále obtížněji pochopitelný, jak je hlučný a egoistický. Lidstvo cítí, že se s ním něco děje, a že se nějak musí změnit, ale nechápe, co se to děje. Rodiny se rozpadají, je celá řada vážných globálních změn, atd.

To vše se děje s cílem přinutit nás chtít změnit svůj postoj ke světu, přesvědčit nás, že už nadále nemůžeme existovat ve světě charakterizovaném pouze přijímáním, protože můžeme být naplněni a objevit dobrý způsob, jak žít, a to skrze vlastnost dávání.

To vše naznačuje, že přišel čas, aby moudrost Kabaly byla odhalena a vešla ve větší známost a stala se dostupnější, protože je to právě tato moudrost, která vysvětluje, jak k tomu dospět snadnějším, prostým a příjemným způsobem.

Poznámka: Slovo „klid“ je obvykle spojováno s mírumilovností, s pomalými akcemi nebo s nehybností.

Odpověď: To není pravda. Dokonce z fyziky a dalších exaktních věd víme, že neměnný pohyb v rychlosti světla je stavem klidu. Proto se nejedná o náš stav, ale absenci změny v tomto stavu. Jestliže netoužíte po ničem, jste spokojeni.

[211097] From the Kabbalah Lesson in Russian 4/2/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: