Vlastnosti Stvořitele

Otázka: Jaké to jsou vlastnosti Stvořitele jako moc, hrdost, dobrota a laskavost?

Odpověď: Ve vztahu k nám je Stvořitel jedinou vlastností absolutního dávání a lásky, která je odhalována různými způsoby. Všechny naše vlastnosti povstávají a jsou rozvíjeny pod vlivem vyššího Světla. Tyto vlastnosti neexistují ve Stvořiteli. Ale když Jej dosáhneme, přisuzujeme je Jemu.

Ve vztahu k nám je Stvořitel absolutní a je naprostým protikladem nás.

Naší hlavní a jediná vlastnost je touha přijímat, dosáhnout naplnění veškerých potřeb, které jsou v nás probuzeny, jako kdybychom něco postrádali, zatímco Stvořitel má naprosto vše. Navíc, nepociťuje žádný nedostatek, ba naopak, On je absolutní touha dávat, naplňovat.

Dokonce, i když má nějakou potřebu, je to výhradně potřeba dávat, naplňovat. Jako matka, jejíž zájem je nepřetržitě se upnut na její dítě, neustále mu chce něco dávat, pomáhat mu s něčím, tak je to se Stvořitelem ve vztahu k nám. Tento pocit v nás je odhalen, když dosáhneme Stvořitele.

Proto je možné říci, že On má potřebu „vylít se“ a nemůže. My jako takoví jsme Jeho protiklad. Chceme přijímat a nevíme jak, od koho a jakým způsobem. Proto existuje problém ve vytvoření kontaktu mezi naší touhou být naplněn a touhou Stvořitele nás naplnit.

Tento kontakt je možný pouze tehdy, pokud naše touhy být naplněni jsou směřovány k tomu, abychom dávali Stvořiteli spokojenost a potěšení, stejně jako Jeho touha naplňovat nás vyvolává potěšení v nás.

Je tedy na nás, abychom se napravili. Ale toto není náprava touhy, protože ta musí být co možná největší, ale je to záměr – naplňování touhy pro potěšení nikoli kvůli sobě, ale kvůli dávání potěšení Stvořiteli.

V tomto případě nejde dokonce o touhy a záměry. Spíš jde o způsob, kterým dosahujeme podobnosti se Stvořitelem v důsledku naší nápravy. Pak se pozvedneme na úroveň Stvořitele a pokračujeme s naším rozvojem začínajícím od této úrovně. A pokud jde o to, co se stane později, budeme o tom mluvit, až toho dosáhneme. Teď mluvíme o zcela odlišné podstatě a úplně odlišných okolnostech.

Ale dokonce počátek pohybu směrem ke Stvořiteli, od prvního bodu směrem vzhůru, nám dává pocit věčnosti, nekonečna a absolutní celistvosti.

[211112] From the Kabbalah Lesson in Russian 4/2/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: