Kniha je průvodcem

Otázka: Říká se, že kabalistické knihy mají zvláštní moc. Jaká je to moc?

Odpověď: Oba mí rodiče byli lékaři. Uprostřed domu, kde jsem vyrůstal, byl velký pokoj pro hosty plný knihoven. Jak jsem rostl, byl jsem schopen brát knihy z vyšších polic. A tak jsem přečetl všechno, polici po polici, knihu po knize a tímto způsobem jsem se rozvíjel.

Na svých vnoučatech vidím, že dnes už není taková touha po knihách. Takový vztah ke knihám ze světa zmizel. Dokonce i já, představitel starší generace a zvyklý na knihy, v poslední době stále častěji čtu texty z počítačové obrazovky.

Nicméně nejsem nijak znepokojen skutečností, že knihy mohou ze světa zmizet. Konec konců se domnívám, že ve světě se schyluje k velkým změnám, a že se přibližujeme ke konceptu „duchovní knihy“ a nikoli k materiální knize vytištěné na papíře.

Svazky, které kupujeme, kterými listujeme, držíme v rukou a čteme, nejsou skutečné knihy. Kniha znamená odhalení. Čtením textu musím odhalit jeho vnitřní význam, jeho tajný kód, aby tak kniha mohla ve mně působit. Měl bych se stát obrazovkou, na které odhaluji vnitřní podstatu světa.

To znamená, že kniha nejsou stránky se symboly na nich vytištěnými. Kniha je kód zapsaný písmeny a skrze ně předávající vyšší moudrost, tajné vědění o světě, odhalované uvnitř člověka. Pak se člověk proměňuje v knihu, v příběh, v ono místo, kde to vědění, které autor chtěl předat, je odhaleno.

Proto si nedělám starosti, že materiální knihy jsou nahrazovány elektronickými. Pro mě, jako kabalistu, je koncept knihy zpráva předávaná člověku mudrcem, který odhalil vnitřní podstatu světa.

Mudrc předává informaci o vyšším světě skrze speciální symboly: 22 písmen [hebrejské] abecedy. S pomocí těchto písmen člověk začíná sám dekódovat celý kód, který mu předává autor. To však platí pouze pro kabalistické knihy.

V poslední době náš svět prochází velkou transformací, protože musí vystoupit na vyšší stupeň, ze zvířecí úrovně na lidskou úroveň, kde začneme vnímat skutečný svět, ve kterém žijeme. Fyzikové a další vědci už o tom mluví. Proto obvyklé knihy, na které jsme zvyklí, postupně zmizí a brzy začneme odhalovat svět uvnitř nás. Právě toto odhalení budeme nazývat „kniha“.

Forma knihy není důležitá – ať už je papírová nebo elektronická – hlavní věcí je, kde je odhalena. Kniha je odhalena uvnitř člověka. On čte psaný text, ale kniha v němž začíná znít, vykreslovat v něm formy a obrazy toho druhého světa.

Otázka: Když čtu normální knihu – například román – jsem také zaujat, představuji si různé obrazy a vidím sebe namísto postavy v knize. V čem je čtení kabalistických knih odlišné?

Odpověď: Kabalistické knihy jsou odlišné, protože v nich vidíme postavy z jiného světa. Toto je rozdíl mezi normálními a svatými knihami. „Svatý“ znamená „oddělený“, skrze jejich čtení začínáme vnímat realitu, která je od našeho světa oddělena.

Postupně každý bez výjimky se bude muset přesunout do této vyšší reality, do této nové dimenze. Průvodce, který nás do této nové reality vezme, se nazývá kniha.

Kniha není obal se stránkami papíru, ale vnitřní odhalení uvnitř člověka. Jen potřebujeme vědět, jak číst!

[208626] From KabTV’s “Kabbalah Time” 6/13/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: