Při vstupu do země Izrael

V kapitole „Tavo“ („Až přijdeš“) Mojžíš vysvětluje lidem, co musejí udělat při vstupu do země Izrael, to jest když se pozvednou na nový duchovní stupeň.

Země (Eretz) pochází ze slova „Ratzon“ (touha) a „Izrael“ (Isra-El) znamená přímo ke Stvořiteli. Vystoupání na stupeň, kde veškeré snažení člověka je směřováno pouze ke Stvořiteli, se nazývá vstupem do země Izrael. Nejedná se zde o žádný zeměpis či historii.

V Tóře je napsáno, že synové Izraele budou proklínat i blahořečit, což znamená, že budou mít pravou a levou linii a budou překonávat problémy, aby se sjednotili ještě více. K tomu navíc, stupně k pozvednutí se v zemi Izrael jsou velmi obtížné, nejsou snadné a jsou odhalovány postupně.

Při dobývání této země tímto způsobem, těmito touhami a záměry, synové Izraele postupně odhalují Stvořitele uvnitř sebe. Jinými slovy se mezi nimi projevuje tato touha nazývaná země Izrael, ve které dosahují Stvořitele více a více.

Vše, co se stalo předtím, během nápravy v poušti, směřovalo k tomu, aby jeden druhému neubližovali. Nyní se jejich touhy navzájem propojují nad nenávistí a veškerými problémy. Tím, že nenávist překryjí láskou odhalují Stvořitele.

To již není poušť, ale vnitřní boj. Vědí, že čelí obrovské strašlivé válce, kterou každý povede uvnitř sebe a se všemi ostatními.

[209115] From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 12/5/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: