Duchovno není rozděleno do částí

Otázka: Baal HaSulam píše, že v duchovnu není nic rozděleno do částí. Odkud tedy pochází koncept rozdělení do deseti Sefirot?

Odpověď: Myšlenka, že duchovno není rozděleno do částí, znamená, že nemůžete vzít nějakou část daného Partzufu (duchovního systému) a dělat si s ní, co chcete.

Jakmile z něj vezmete nějakou část, její struktura se okamžitě stane komplexní a zahrnuje deset Sefirot. Jinak řečeno, každé zrnko písku, či cokoliv jiného, se skládá z deseti Sefirot: to platí pro celek i pro část, pro každou část části a každou část celku.

Není možné rozpojit a oddělit deset Sefirot, nemůže jich být méně. Jestliže se zdá, že je jich více než deset, pak oněch deset Sefirot bylo zvětšeno. V každém případě jejich počet bude deset, ani méně ani více. Jinýmo slovy mohou být více kvalitativně, nikoli kvantitativně.

[208806] From the Kabbalah Lesson in Russian 3/5/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: