Židé proti Izraeli

Otázka z Facebooku: Dnes vidíme aktivní účast Židů v hnutí proti Izraeli. Proč se to děje?
Odpověď: Protože Židé jsou největší odpůrci svého historického poslání. Oni ničí svůj historický proces, který by měl být směřován k „miluj bližního svého jako sebe samého“ a k tomu, aby ukazovali celému světu, jak vést lidstvo k jednotě, k vzájemné lásce, podpoře a začlenění všech do jedné jediné společnosti.

Lidé Izraele musí toto všechno dělat. Toto je metoda ukrytá v lidu Izraele a nazývá se věda Kabala.

Ale vidíme, že když chceme vysvětlit světu, co to Kabala je, tak jako první na nás zaútočí Židé. Vždycky tomu tak bylo: Kabalisté byli pronásledováni, vězněni a zavrhováni. Tytéž věci zažíváme i nyní. To jen podtrhuje, jak správné je naše poslání.

Ale nyní nastal čas porozumět tomu, co přesně je toto spasení židovského lidu a celého lidstva.

Proto je možné vymýtit antisemitismus a nenávist vůči Izraeli pouze tehdy, když vymýtíme nenávist k Židům. A židovská nenávist vůči existenci Izraele samotného jako státu ukazuje, jak moc jsme zabředli do hrozivého stavu vnitřní destrukce, jak moc jsme se vzdálili svému historickému poslání, od toho, co musíme v tomto světě vykonat.

Doufejme, že postupně přijde čas a my budeme schopni Židy přesvědčit. A život samotný je bude učit tomu, co je nejdůležitější – jednota mezi námi. Právě to svět potřebuje. Nepotřebuje nic jiného, je plný hojnosti. Jediná věc, kterou postrádá, je dobrý vztah mezi lidmi. Metodou dobrých vztahů je právě Kabala v židovském národu.

Když se do toho pustíme, budeme velmi užiteční světu a staneme se „Světlem pro národy světa“.

[208049] From KabTV’s “News with Michael Laitman” 5/11/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: