Potřebujeme v moderním světě rodinu?

Otázka: V minulosti rodina byla stvořena z ekonomických důvodů. Dnes člověk rodinu nepotřebuje, aby žil a život si užíval. Navíc ho rodina omezuje a jen vytváří problémy. Tak proč zakládat rodinu?

Odpověď: Vskutku, v minulosti člověk potřeboval ženu, aby mu sloužila, děti, aby mu pomáhaly ve stáří, dům, aby v něm žil, přátele, příbuzné – obecně blízký okruh lidí.

Člověk potřeboval podporu v potížích, v nemoci a nakonec, aby o něj bylo postaráno při pohřbu. A dnes to nepotřebuje, existuje řada sociálních služeb, které se tím zabývají.

Potřebuje muž manželku? Nikoli. Může mít novou manželku každý den. Děti? Proč by potřeboval děti? Vyrostou a od deseti let je téměř nevidí, pouze když ho žádají o peníze. Nemají ohledy na rodiče a ani se mu od nich nedostane pomoci ve stáří.

Dnes je člověk odříznut od svých přirozených kořenů: rodiny, manželky, dětí, rodičů a domova. Dokonce ho už neváže ani pracoviště. V minulosti lidé pracovali na jednom místě celý život. Kde je to vše dnes?

Otázka: Ukazuje se, že hlavní buňka společnosti, rodina, už neexistuje?
Odpověď: Bohužel, nikdo nic nechce. Ženy se nechtějí vdávat, nechtějí mít děti, ačkoli od přírody mají touhu po dítěti, manželovi, rodině a domovu.

Otázka: Z dlouhodobého hlediska tedy rodinu potřebujeme nebo ne?
Odpověď: Jestli to potřebujeme, nebo ne, záleží na cíli. Jestliže cíl ospravedlňuje prostředky, pak jsou tyto prostředky nezbytné, pokud ne, tak nejsou.

Otázka: Tím myslíte, že lidstvo nyní má takové cíle, že rodinu nepotřebuje?
Odpověď: Samozřejmě. Ale když vím, že k dosažení svého cíle potřebuji rodinu, pak si rodinu vytvořím a budu si jí považovat. Lidstvo musí získat cíl a pak pochopí, jak žít a jestli je nutné žít. Dnes si mnoho lidí ve světě klade otázku, zda stojí za to žít.

K odloučení dětí od jejich rodičů dochází podvědomě také proto, že je trápí otázka: „Proč mě rodiče přivedli na tento svět? Abych se tu plácal a trpěl? Jsem zbytečný, nikdo mě nepotřebuje – ani mě ani jiné. Mám čekat až umřu? Proto toto mě zrodili? Oni si to užili a dělali to pro své vlastní potěšení, ale já ze života nemám žádné potěšení. Takže mi dejte nějaké drogy a já budu nějak existovat.“

Otázka: Jaký by měl člověk mít v životě cíl, aby pro něj byla nezbytná rodina?
Odpověď: Cíl, pro který je rodina potřebná, je dosáhnout další úroveň existence: úplné, věčné, nekonečné a skýtající absolutní dosažení. To je něco, co si neumíme představit a dokonce si to ani nechceme představit. Jsme ze všeho unaveni! A právě proto je to velmi obtížné lidem vysvětlit.

My se potřebujeme z života vymanit kvůli sobě samým – toto je naše omezení. Jakmile pocítíme, že existuje i jiný způsob existence, bude to pro nás snazší.

V tomto případě je rodina potřebná, protože je jedním ze systémů podobnosti s vyšším systémem přírody. K posunu k vyššímu cíli je nutné uzavřít manželství, mít rodinu a děti, platí to především pro muže.

A cílem je dosáhnout další úrovně existence, kdy nahradíme egoistickou existenci altruistickou. Tím se odhalí naprosto odlišné hlubiny přírody, existence v jiných dimenzích, kdy naším domovem není náš vesmír, ale zcela odlišný vesmír.

Otázka: Jak se pak podle toho uzpůsobují vztahy v rodině?
Odpověď: Uzpůsobují se pouze v souladu s tím, co člověk považuje za cíl své vyšší existence. U vědomí tohoto je rodina udržována a děti vychovávány. V opačném případě nebude nic existovat.

Otázka: Existuje koncept lásky v rodině, která má cíl?
Odpověď: Láska je správný vztah, který vám umožňuje dosáhnout tohoto konečného cíle. Nic víc.

[208160] From KabTV’s “News with Michael Laitman” 5/15/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: