Je možné se vyvíjet bez skupiny?

Otázka: Čím bych měl začít cestu duše, duchovního života?
Odpověď: Virtuálním studiem nebo běžným studiem v našich kurzech. Jakmile pokročíte ve studiu, ucítíte, že potřebujete skupinu.

Otázka: Proč jste si tak jistý, že není možné postupovat bez skupiny? Setkal jsem se s celou řadou lidí, kteří prohlašují, že vcelku úspěšně praktikují kabalu bez skupiny. Ani Baal HaSulam se o tom nezmiňuje ve svých spisech. Konec konců, nikdy neměl skupinu.
Odpověď: Je mnoho článků o tom, že je skupina zapotřebí, ne však od moderních kabalistů. Kabalisté po celé roky jasně psali o důležitosti skupiny. Jednoduše neznáte tyto zdroje.

Otázka: Rabaš měl jednoho učitele, svého otce Baal HaSulama. Jaká je nejkratší cesta ke Stvořiteli? Ve skupině, kde je optimální počet lidí deset, nebo jeden na jednoho, s moudrým učitelem?
Odpověď: Baal HaSulam měl skupinu studentů a Rabaš byl jedním z nich. Rabaš potom také založil skupinu, ve které jsem studoval společně s dalšími studenty. Poté, co jsem studoval s Rabašem už nějakou dobu, zeptal jsem se ho, co potřebuji k tomu, abych postoupil a on mi odpověděl: „Nic Ti nepomůže, pokud nezaložíš skupinu“.
Jeho skupina zahrnovala několik starců, se kterými studoval s Baal HaSulamem. Tato skupina pro mě nebyla vhodná, tak jsem začal shromažďovat mladé muže a dávat jim lekce. Takto vznikla nová skupina. Není možné studovat moudrost kabaly bez skupiny. Bez skupiny nic nepochopíte a zajisté ničeho nedosáhnete!

[202039] Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: