Daily Archives: 5. 10. 2017

Svátky z pohledu kabaly

Otázka: Jak můžeme vysvětlit podzimní svátky – Roš ha-Šana (Nový Rok) , Jom Kipur (Soudný den), Sukot – z pohledu kabaly.

Odpověď: Celým našim problémem je shromáždit ze střípků roztříštěný systém s názvem Adam.

(Pokračování textu…)

Co je „selhání“ v duchovní práci?

Pokud člověk předem ví, jak jednat, ale jedná jinak, to se nazývá hříchem, ale když člověk předem neví, jak jednat, a pak se ukáže, že nejednal správně, to se nenazývá hříchem, ale selháním.

To znamená, že hřích je předem znám a uskutečňuje se záměrně a s plným vědomím toho, že konání je nesprávné a zakázané. A tím se odlišuje od selhání. Proto při selhání není člověk tolik vinen jako při konání hříchu. (Pokračování textu…)