Jom Kipur

Jom Kipur (den vykoupení) – to není smutek a žal, ale velmi vysoká duchovní úroveň. Právě proto, nehledě na to, že modlící se používají taková slova jako „ vykoupení“, „ hrozivé dny“, „soud“, „hříchy“, „odpuštění“ a tak dále, je tento den považován za svátek.
K dosažení této úrovně je nutné projít určitými stavy, které jsou alegorickou formou podrobně popsány v knize „Kniha proroka Jonáše“, která se čte ve svátek Jom Kipur. Řeč je o člověku, který dostal od Stvořitele pokyn jít do města hříšníků Ninvej a přesvědčit obyvatele města, aby se napravili.

Jonáš nevěří, že je schopen naplnit vůli Stvořitele a rozhodne se utéct. Nastoupí na loď a vyrazí na moře. Během plavby se zvedne hurikán a začne silná bouře. Loď i posádka jsou ohroženi bezprostřední smrtí. Námořníci usoudí, že je tím vinen Jonáš a hodí ho přes palubu. V tom okamžiku bouře pomine a k lodi připlave velryba. Spolkne Jonáše a ihned s ním plave ke břehu. Stvořitel opět přikáže Jonášovi jít do města Ninvej a Jonáš se tam tentokrát vypraví.

Vstoupí do města a po jeho kázání se jeho obyvatelé zřeknou nepřátelství a dosáhnou vzájemnou lásku. Jonáš tak nedobrovolně splní přikázání Stvořitele.

Jonáš, který nastoupí na palubu lodi, je takzvaný „bod v srdci“, nebo jinými slovy první touha po duchovních hodnotách, která se v člověku probouzí. Zpočátku je velmi malá a slabá jako člověk v rozbouřeném moři.

Touha „Jonáše“ přichází proto, aby napravila a připojila k sobě všechny ostatní touhy. A to je možné jen v případě, že člověk s tímto „bodem“ pomáhá jiným lidem napravit jejich egoistické touhy.
Proto Stvořitel přikáže Jonášovi jít do města hříšníků. Člověk nevěří, že to dokáže, ale Stvořitel pomocí zvláštních sil (námořníci, kapitán) ho nasměruje k dosažení cíle.

Stav „Jom Kipur“ je opačný a zároveň předchází stavu maximálního naplnění, který ztělesňuje svátek radosti a veselí – Purim. Slovo „Kipur“ se skládá ze dvou slov „ki-pur“ jako „Purim“.

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: