Odpovědi kabalisty, 19. 3. 2017

Otázka: Co je síla přitažlivosti podle kabaly?
Odpověď: Přitažlivost a odstrkování závisí na úsilí jednoho objektu přiblížit se svými vlastnostmi k druhému objektu, nebo oddálit se od něho.

Otázka: A co znamená „nepohybovat se“?
Odpověď: Nepohybovat se – znamená neměnit svoje vlastnosti.

Otázka: Pokud se my, kteří jsme tady, sjednotíme a diskutujeme o něčem duchovním, můžeme odhalit duchovní místo a přemístit se tam?
Odpověď: Moje vědomí se nachází na jiném místě, v jiném prostoru, v souladu s mou touhou k duchovnímu přání.

Otázka: V kabale rozeznáváme množství světů. Jak se týkají našeho světa?
Odpověď: Nijak. Náš iluzorní svět existuje jen v našich představách jako velmi primitivní kopie Vyššího světa.

Otázka: Jaké jsou obecné principy, kterými se Stvořitel řídí? Čím se řídí v procesu vlády tohoto světa?
Odpověď: Stvořitel se řídí jediným principem: dovést nás k absolutnímu potěšení.

Otázka: Pokud už existuji ve věčnosti, mohu se tam odkrýt?
Odpověď: Musíte se stát podobným Stvořiteli tak, že vy a On se změníte v jeden celek.

Otázka: Jak člověk najde svého učitele?
Odpověď: Existuje jakási pomocná síla, která se nazývá „anděl“. Ta tě vezme za ruku a přivede k tvému učiteli. Ni jiného není.

Otázka: Kdy jste získal clonu? Nyní ovládáte své touhy?
Odpověď: Na tuto otázku nemohu odpovědět. Nezáviďte, každý má svůj čas, své místo, své úsilí a svoji cestu. Ale metodika je stejná.

Otázka: Jaký je obraz Stvořitele, pokud nějaký má?
Odpověď: Obraz Stvořitele vytvoříte vy.

Otázka: V každém případě se ukazuje, že jsem – otrok a jsem závislý buď na cloně, nebo na touze, nebo na Stvořiteli?
Odpověď: Když začnete pracovat nad svými touhami, stanete se svobodnými.

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: