Proč potřebujeme negativní emoce?

Otázka: V čem spočívá potřeba emocí jako vztek, hněv, strach atd.?
Odpověď: Že to vše bude přisuzováno pouze Stvořiteli, jedinému zdroji našich pozitivních a negativních emocí.
Otázka:
Jaká je souvislost mezi přitahováním Světla a přisuzováním vše Stvořiteli? Jsou to dvě různá působení?
Odpověď: Ne, je to totéž. Moudrost Kabaly byla dána lidstvu, aby napravilo samo sebe, svůj osud a dosáhlo úrovně Stvořitele. Toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím nezávislých činů. Takže do té míry, do jaké člověk usiluje o změnu sebe, jeho úsilí se stává prázdným prostorem, které je vyplněno Světlem.

Člověk musí přičítat vše, co prožívá, Vyššímu zdroji. Vše přichází odtud. Všechno utrpení, pocity, zmatek, strach, úzkost, žárlivost a další „negativní“ emoce jsou Vám seslány Stvořitelem pouze proto, abyste je překročili, přisoudili je Stvořiteli a požadovali od Něj změnu.

Pokud člověk provádí takové akce, začne cítit pozitivní sílu, která v něm záměrně stimuluje negativní emoce tak, aby je překonával. To se nazývá jít vírou nad rozumem.

[201390] From the Kabbalah Lesson in Russian 8/21/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: