Neubližuj “osobě” v sobě

Tóra, Deuteronomium 27:24: Buď proklet, kdo tajně ubije svého bližního. A všechen lid řekne: „Amen.“

„Tajně“ znamená u soudu. Vztahuje se to na egoistické ničení příležitosti pro vaši další akci nápravy. Pokud vezmu touhu a namísto jejího napravení ji odloučím od své akce, pak ji uvnitř sebe zabiji, což znamená „tajně ubiji svého bližního“. Tímto se proklínám.

Poničení duše člověkem nebo poničení „blížního“ uvnitř sebe se nazývá prokletí.

Otázka: Jinými slovy, musím se starat o svého blížního, jako kdybych ho měl vzdělávat?

Odpověď: Samozřejmě, to je vaše touha. Tóra nemluví o ničem jiném než o touhách, které jsou uvnitř každého z nás. Říká nám, jak je napravit a jak se stát podobnými Stvořiteli.

Proto všechny věci, o kterých Tóra mluví, jako ovce, kozy, krávy, rostliny a dokonce ještě více lidi – ve svých vnějších projevech – znamenají různé touhy uvnitř člověka. Tóra jasně určuje, co můžete a co nemůžete dělat. Proto vám Tóra říká, čeho se nedotýkat, co není vaše a co tento systém samotný pro vás napraví.

Otázka: Můžeme říci, že pokud neusiluji o naplnění zákona „miluj blížního svého jako sebe samého“, pak je to jako bych svého bližního zabil?

Odpověď: Samozřejmě, protože vaše „tchýně“, vaše „manželka“, vaše „matka“ a váš „otec“ bez ohledu na to, kým a čím jsou, jsou všichni uvnitř vás. Pokud je napravujete nesprávně, tak je zabijete.

Otázka: Znamená to, že lidstvo je nyní ve stavu „zabíjení bližního svého“?

Samozřejmě, a především uvnitř sebe sama, my zabíjíme svou duši uvnitř nás samotných.

[208850] From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/23/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: