Zjevení knihy Zohar

Otázka: Knihu Zohar nebylo možné najít na policích knihoven celé věky. Jak ji kabalisté našli?

Odpověď: Knihu Zohar nebylo možné najít na policích knihoven a bylo zakázáno ji veřejně mít. Tato Kniha byla zjevena poprvé, když žena jednoho z kabalistů přinesla domů jídlo z trhu zabalené v papíru. Kabalista si náhodou povšiml, že ten papír jsou stránky z knihy Zohar a byl překvapen.

Samozřejmě jsem toho nebyl svědkem, ale dokážu si jeho reakci představit. Konec konců se jedná o odhalení vyššího světa v našem světě. Nevím, jak může člověk takový stav prožívat!

Když ten kabalista viděl, že text obsahuje tajné kabalistické symboly, okamžitě utíkal na ono tržiště, aby sesbíral všechny stránky, které už byly v odpadcích. Když začal sešívat ty stránky dohromady a spojovat je, podařilo se mu z nich učinit knihu, nebyla však kompletní. Bylo jasné, že kniha obsahovala přibližně sto svazků a on měl pouze tři. Kabalista si tu knihu nějakou dobu ponechal a pak byla předávána z jednoho kabalisty na druhého, z učitele na studenta, jako jedinečný exemplář, až do smrti jednoho kabalisty jménem rabbi Moše de Leon (podle španělského města Leon, kde žil) ve 13. století. Jeho vdova, která nevěděla, co to je a neměla z čeho žít, rukopis prodala vetešníkovi.

Vetešník si uvědomil, že by z toho mohl mít skvělý zisk. Najal lidi, aby vytvářeli kopie této knihy a začal je prodávat. A tak započalo šíření Knihy Zohar. Autorství Knihy Zohar bylo připisováno rabbimu Moše de Leon po dlouhou dobu, než se zjistilo, že ji společně se svými studenty napsal rabbi Šimon Bar Jochai a nikdo jiný. Pak její cena samozřejmě prudce vzrostla.

Nicméně bylo stále obtížné knihu číst, protože bylo těžké ji porozumět. Bylo k ní napsáno mnoho komentářů a byly k ní připojeny drobné dodatky. Ale nikdo je nebral vážně, protože žádný z nich nebyl na úrovni Knihy Zohar samotné.

Teprve ve 20. stoleti, kdy se lidstvo dostalo do stavu, který ho přivede k jeho napravení a nadešel čas, aby se Kniha Zohar dostala do širokého povědomí, se objevil velký kabalista jménem Baal HaSulam a napsal hluboký a působivý komentář k této knize, který dnes používáme. Komentář je jistým předáním smyslu Knihy Zohar, aby lidé, kteří jsou na počátečních duchovních stupních nebo dokonce pod nimi, jí byli schopni porozumět.

Otázka: Je skutečnost, že část Knihy Zohar byla ztracena nápravou nebo nedostatkem?

Odpověď: Co nyní máme prozatím postačí. Později bude odhaleno další. Nevíme, jaká úžasná zvláštní odhalení mají ještě přijít.

[208331] From the Kabbalah Lesson in Russian 2/5/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: