Dar, nikoli trest

Otázka: Jestliže Stvořitel stvořil ego a je také jediným, kdo dohlíží a ovládá vše, je také zodpovědný za projev ega?

Odpověď: Jistěže. Stvořitel může za všechny naše problémy. On nám dává tyto problémy, abychom je objasnili a tímto způsobem pro sebe dosáhneme vyššího světa. Teprve pak uvidíme, že nám to vše dává jako dar, nikoli jako trest.

Otázka: Jestliže Stvořitel stvořil zlo, musíme pak vyjasnit, kým je? Jaké nástroje máme, abychom to pochopili? Někdy říkáte, že Stvořitel je jistý druh vlastnosti, že je síla. Jak může nějaká vlastnost stvořit něco takového?

Odpověď: Můžeš dosáhnout Stvořitele jen v tom samém stupni, kterého dosahuješ, nebo je možné říci, že vytváříš vlastnost dávání a lásky uvnitř sebe. Vzhledem k tomu, že jsi utvářen pouze ze špatných vlastností a nyní se v tobě objevila také dobrá vlastnost, v mezeře mezi těmito dvěma vlastnostmi (pravou a levou linií), potom můžeš dosáhnout toho, co je Stvořitel, což je střední linie.

Otázka: Znamená to, že Stvořitel, který řídí vše, je nezměrná moc, zatímco já pouze dosahuji malé části Něho a to také jen do té míry, do jaké jsem Jemu podoben?

Odpověď: Dosahuješ Jej částečně, do té míry, do jaké jsi Jemu podoben, ale je na tobě, abys Jej dosáhl celého.

[209225] From the Kabbalah Lesson in Russian 2/26/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: