Jak vidět Stvořitele skrze tento svět

Otázka: Je psáno: „Není nikdo jiný kromě Něj. To znamená že ve světě není žádná síla, která by byla schopna učinit cokoliv proti Němu“. Tímto začíná první článek v knize Šamati (Slyšel jsem). O čem se tu hovoří?

Odpověď: Zdá se nám, že existuje mnoho sil a zdrojů různých akcí, myšlenek a tužeb v našem světě a vše co se stane, je důsledkem tisíců různých důvodů. Ale ve skutečnosti existuje pouze jediný důvod, jedna síla, jedna myšlenka, jedna touha, která ovlivňuje nás všechny v každém možném ohledu.

A my potřebujeme všechny tyto zdroje, které se nám objevují ze všech stran a ovlivňují nás, abychom se navrátili ke Stvořiteli, protože vidíme, že všechno přichází od Něj. Když začnu vztahovat všechny tyto vlivy k jediné vyšší síle, začnu ji poznávat skrze její vliv na mě, skrze všechny tyto prostředky.

Ukazuje se, že díky těmto prostředkům, navracení všeho ke Stvořiteli zjišťuji, proč mě ovlivňuje v těchto různých formách, proč tyto formy probouzejí všechny druhy reakcí ve mně a jak mohou spojit vše s vyšší silou.

Ukazuje se, že mám tři složky: jeden zdroj, tisíce prostředků, které mě ovlivňují a sebe. Prostřednictvím těchto prostředků, jejich směřováním ke Stvořiteli, odhaluji vyšší sílu.

Takže existuje vyšší síla, celý rozlehlý svět a já. Stvořitel ovlivňuje tento svět a jako důsledek, všechny druhy sil – které se mi zdají navzájem spolu nesouvisející a sledující odlišné cíle – začínají na mě působit z tohoto světa. Ale já se odtrhnu od tohoto obrazu a řeknu: „To není pravda! Já posílám všechny tyto vlivy zpátky k oné jediné síle, od níž skutečně pocházejí“.

Tato akce, skrze niž je jedna síla rozdělena do tisíce různých cest vlivů, mi dává příležitost je pospojovat a dosáhnout vyšší touhy, porozumění vyšší myšlence, programu stvoření, jeho směřování a mé roli. Chápu, jak je svět konstruován a proč existuje v takové formě, jak se vyšší síla odívá do hávu reality, jak mohu vztáhnout tento celý svět ke Stvořiteli. Neexistuje nic kromě tohoto, tedy neexistuje nic kromě Stvořitele.

Otázka: Kde v celém tomto procesu začíná duchovní svět?

Odpověď: Ve vší své různorodosti se tento svět pro mě stává duchovním, pokud posílám všechno zpět skrze tento svět a přetvořím ho v prosbu na Stvořitele. Když jsem nasměrován jenom k Němu, používáním všech prostředků, jejichž prostřednictvím se na mne Stvořitel obrací, vidím Jej.

A pak vidím jedinou sílu, která mě probouzí skrze studenty, rodinu, policii, nemoci, vládu, zprávy, příbuzné, přátele, nepřátele a daňová přiznání – skrze vše, co existuje v životě člověka.

Zjišťuji, že ve všem jsem ovládán vyšší silou, ale zároveň mohu reagovat a uznat, že tato vláda pochází nikoli ze 30 nebo 40 zdrojů, ale z jediného důvodu, který stojí za vším.

Jestliže nepřetržitě pracuji na tom, abych skrze všechny tyto prostředky směřoval svůj postoj ke Stvořiteli, začínám rozumět, jak je vytvořil, proč všechno stvořil a proč mě probouzí takovým způsobem, což znamená, že Jej dosahuji a odhaluji. Odhaluji háv vyšší síly ve všech možných prostředcích, které On používá, aby mě ovlivnil. Stvořitel se odívá do mého světa.

Otázka: Jak mi může kabalistická kniha pomoci dosáhnout tohoto správného pohledu?

Odpověď: Když si čtu knihu, představuji si, že přijímám vliv od vyšší síly skrze toto čtení. Kniha popisuje jednání Stvořitele, tedy vztahuji všechno k Němu, což se nazývá: „Izrael, Tóra a Stvořitel jsou jedno“. Existují tři složky: první, Izrael jsem já, druhá, Tóra je celý svět, skrze který chci dosáhnout Stvořitele a třetí je Stvořitel. A všechny tyto tři složky jsou jedno, protože všechno musí být přisouzeno témuž zdroji.

[209675] From the Virtual Lesson “The Time Of Kabbalah,” 6/13/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: