“Příbuzní” v duchovnu

Tóra, Deuteronomium 27:20 „Buď proklet, kdo obcuje se ženou svého otce, neboť odkryl cíp pláště svého otce.“ A všechen lid řekne: „Amen.“

„Otec a matka“ je úroveň dalšího duchovního stupně. Proto když o nich mluvíme, tak odkazujeme na úplné anulování nižšího stupně, anulování nižší duše před vyšší a na napojení se na vyšší úroveň. A zde se píše o otci a o jeho ženě, která není vaše matka. Zdánlivě je to pro vás cizí žena. Ale protože ona patří k otci a existuje na jeho úrovni, nemáte právo s ní vstupovat do vztahu, je to nesprávná Nukva pro vás, není to ten správný ženský aspekt, který byste byli schopni napravit.

„Otcova manželka“ je touha vyššího stupně. Proto člověk, který pracuje s touhou, kterou sám není schopen napravit, sám sebe zatracuje. Přeskočí jeden krok a tím v sobě samém zničí schopnost postupovat.

Co je myšleno „otcem“, „matkou“, „tetou“, „strýcem“ atd. je následující stupeň, na kterém se ty staneš otcem vzhledem k onomu předchozímu stupni. Ty nemáš žádné právo pracovat s touhou vyššího stupně, než je tvůj vlastní, nemáš tedy právo „odkrýt cíp pláště svého otce“.

Otázka: Když se narodí syn, vždy říkáme, že je to další duchovní stupeň. A nyní je zřejmé, že otec je oním dalších duchovním stupněm. Jak je to možné?

Odpověď: Další duchovní stupeň není vyšší než otec, protože otec neustále stoupá a syn stoupá za ním. Je zde přísná podřízenost. Tento vztah je vždy zachováván, syn stoupá na stupeň otce a zároveň otec vystupuje ještě výše.

[208650] From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book,” 11/23/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: