Ženská otázka

Ty jsi – žena, a tím máš pravdu.
V. Bryusov

Jakmile jsme se dotkli problematiky rozdílů mezi pohlavími – přiblížíme specifika výuky ve skupině žen.

Je to velmi, velmi obtížná práce, a složitost pochází ze skutečnosti, že je žena zpočátku – velmi uzavřená bytost, která vnímá sebe i celý svět výlučně jen v sobě samé.

Pokud mezi muži existují interakce, přátelská podpora, ochota obětovat se pro druhé, mezi ženami téměř nic takového není – není jim to dáno přírodou. Každá žena, každá ženská osobnost je vytvořena tak, aby existovala sama o sobě, ochránila své hranice, svoje mláďata, svůj dům, svoji noru a tak dále.

Ženy si sobě navzájem v ženské skupině nevěnují žádnou pozornost. Mohou tam být jakési kamarádky, ale to jsou ojedinělé případy … Jak individuálně přijdou, tak individuálně a odejdou.

Tato ženská přirozenost je egoismus ve své nejčistší podobě, žena je vždy uvnitř – ve svém „já“, a nikdy s nikým blízko. A pokud ano, tak jen: „… pokud osobní zájmy nejsou takové, aby vyzbrojily ženy proti sobě – pak ​​my všechny jako jedna, jsme připraveny bránit naše ubohé, utlačované pohlaví před hrdými, hroznými a zároveň hloupými muži.“ Tak psychologicky přesně a zároveň obrazně, popsal Beaumarchais ústy Marceliny (postava ze hry „Figarova svatba“) podstatu ženské přirozenosti.

Nemůžeme v žádném případě ničit či převracet, co je zadáno přírodou.

Co dělat? -Vytvořit silnou mužskou skupinu, která na jedné straně ukazuje ženám příklad sdružení a na druhé straně – vyžaduje účinnou podporu žen, bez níž je takový svazek nemožný.

Díky tomuto efektu, se ženy mohou povznést nad své „já“, začít sebe samu cítit jako jeden jediný ženský celek a existovat na úrovni nezbytného prvku životaschopnosti mužské skupiny.

Navíc se to stane nedobrovolně – vidíme v tom zákon přírody.
Jednotné ženské prostředí – je jakoby vnější kruh vzhledem k vnitřní mužské skupině – tato dvě integrovaná společenství představují velmi silný svazek mužského a ženského výchozího bodu v přírodě.

Bez žen nelze na světě žít …

Role ženy – je probouzet v muži
energii duše, plamen ušlechtilých
vášní, podporovat smysl pro povinnost a
úsilí k vysokému a velikému. V tom
je její poslání, a to je veliké a posvátné.

V. Belinský

Takže:
– mužská skupina dosahuje stavu jednoty;

– ženská skupina funguje jako pevná podpora mužů, bez které se nemohou spojit;

– tyto dvě skupiny se spolu nespojují, nemíchají se, i nadále existují ve dvou kruzích: vnějším – ženském a vnitřním – mužském.

Je podivuhodné, jak rozdílné role příroda udělila ženám a mužům v jejich integrálním sdružení. Bez násilí proti přírodě, mužské ani ženské, je právě jejich vzájemná interakce postupně vede k různým typům integrace.

Ve shodě s tím je náš systém integrálního vzdělávání založen pouze na jednom uvědomění – na pochopení přání změnit své vnitřní já. Zejména u žen, často závisí výsledek na stupni osvojení si vzdělávacích materiálů a jejich přítomnost ve skupině je nezbytná jedině kvůli tomu, aby diskutovali o tomto materiálu, ale v žádném případě ne v osobní rovině, jak to probíhá v mužské skupině.

Po uplynutí určité doby opravdu začnou mít pocit, že je třeba, aby byly spolu s cílem vyvolat u mužů touhu ke spojení a že díky tomu ony samy dojdou ke stavu jednoty a že neexistuje žádný jiný způsob, jak tohoto stavu dosáhnout.

Vliv žen na muže by měl být velmi opatrný, velmi delikátní – muži musí stále vnímat svoji naprostou samostatnost. Vše musí probíhat naprosto přirozeně, a to vždy po dávkách, aby v mužích nevyvolávaly negativní reakce, typu: „… nám je to všechno lhostejné a nezáleží nám na tom, obejdeme se bez vás …“.

Pokud se ženská skupina bude vztahovat k mužům jako matka k dítěti, to znamená něžně, starostlivě a povzbudí jakýkoliv jejich úspěch, mohlo by to mít zásadní roli v pozvednutí mužské skupiny. Tehdy se muži ženám přiznají, že jejich podporu potřebují, že naděje a očekávání žen v nich probouzí nadšení, inspiruje je, a jsou ochotni to uznat …

Obecně platí, že celé to spektrum vzájemných vlivů, pocitů a očekávání vede k dosažení přesně toho cíle, pro který se připravujeme a shromažďujeme ve skupinách.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: