Vzdělávání člověka!

Otázka: Vzdělání je především nátlakem, ať už jednoho či jiného druhu. V duchovnu žádný nátlak neexistuje. Jak jdou tyto dvě věci dohromady?

Odpověď: V duchovnu skutečně žádný nátlak neexistuje. Ale náš svět není duchovno. My vezmeme „zvíře“ a uděláme z něj člověka. Tóra říká, že musíte vzdělávat své dítě. A všechna pravidla, která se týkají vzdělávání, jsou velmi specifická, včetně nátlaku a dokonce fyzického trestu, protože se zabýváte „malým zlým zvířetem“. My to o sobě víme, a tak pokud je to nutné, potřebujeme vzdělávat dítě, aby dosáhlo štěstí i za pomoci „klacku“.

Ale podle kabalistického přístupu můžeme vytvářet takové podmínky pro své děti, v nichž vlastně nebude nátlaku zapotřebí, protože prostředí nutí člověka chovat se řádně tím, že bez jakéhokoli nátlaku poskytuje příklady. Dítě je připraveno napodobovat prostředí a my používáme tohoto principu.

Otázka: Je toto moudrost lásky? „Malé zlé zvíře“, které je nazýváno dítě? Aby dosáhlo štěstí „klackem“? To je nazýváno láska?

Odpověď: Bohužel s tělesnou láskou vychováte hrozivé „monstrum“. Pokud jste přesvědčeni, že musíte s dítětem jednat s neomezenou láskou, přetvoříte ho v ubohé stvoření, které nemá žádné limity a myslí si, že má nárok na všechno.

Musíme pochopit, jak k lidem přistupovat a především k dětem. My všichni potřebujeme být vzděláváni.

Vzdělání nespočívá jen v přečtení určitého počtu knih, vzdělání se v hudbě či v naučení se dobrým způsobům a vědění, jak se chovat ve společnosti. Vzdělání spočívá v tom, že umožní člověku být řádnou součástí lidské společnosti.

Vzdělání odkazuje na schopnost řádně zapadnout do lidského společenství, kde všichni chápou, v jakém druhu světa žijí, jak je lidská společnost budována, jak je rozdělena, jak její části na sebe vzájemně reagují, jak se vše vyvíjí a chápou vzájemné vztahy mezi muži a ženami, dospělými, dětmi, starými lidmi a mládeží.

Musíme být dokonale obeznámeni s povahou lidské společnosti a s tím, jak ji můžeme utvořit v dobrý a správný systém. Pak bude vše mnohem lepší. Pokud si řekneme, že je nemožné vzdělávat lidi tímto způsobem, skončíme u toho, co máme teď: s každým uplynulým rokem je generace ztracenější.

Vidíme, že lidstvo je v úpadku. Již jsme prošli vrcholem naší evoluce a dosáhli jsme nejegoističtějšího stavu a nyní musíme začít upadat.

Abychom rozbili tento začarovaný kruh, musíme zavést metodu vzdělávání nazývanou moudrost Kabaly. Ta nám vysvětluje, jak to udělat. Člověk, který ji začíná studovat, se postupně mění a může vlastně učit ostatní.

Protože malé dítě je malé egoistické zvíře, musíme se naučit, jak ho vzdělávat, což znamená ukázat dítěti, jak může zvládat a ovládat samo sebe správně tak, aby bylo schopné se náležitě sjednotit se všemi ostatními.

[205862] From the Kabbalah Lesson in Russian 1/8/17 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: