Každý je zodpovědný sám za sebe

Deuteronomium 24:16 Nebudou usmrcováni otcové za syny a synové nebudou usmrcováni za otce, každý bude usmrcen pro vlastní hřích.

Vyšší úroveň se nazývá otec, nižší úroveň je syn. Vyšší nemůže být zcela zodpovědná za nižší a naopak. Musejí se řídit jistými typy spojení, aby se navzájem podporovaly, ale mohou být voláni k odpovědnosti pouze za naplnění své vlastní práce. Proto v kabalistické skupině, stejně jako kdekoli jinde, zůstáváme navzájem v kontaktu a každý člověk musí pochopit rámec své odpovědnosti. Tóra na jedné straně mluví o naší naprosté vzájemné jednotě a na druhé straně o tom, jak musíme být odpovědní sami za sebe.

Nesu zodpovědnost za pomoc svým přátelům, ale zodpovídám se pouze ze svých vlastních činů a nemám právo pronikat do toho, co se odehrává v kterémkoli z nich.

Jsem povinován přispět svým dílem úsilí, podporou a interakcí, protože jsme všichni malými částmi jednoho systému. Ale nevím, jak se zachová jiná část. Jsem zodpovědný pouze za to, co jí předám, ale nemohu na sebe brát práci jiného. Každý má svou svobodnou vůli.

Otázka: Jak mohu určit svou konkrétní část ve skupině?

Odpověď: Musíte poskytovat druhým to, co oni potřebují pro své normální fungování. Pouze toto! Proto každý zůstává svobodný ve svém realizování se a musí dávat druhým to, co musí dát pro jejich realizaci.

To je systém pravidel, v němž části integrálního systému musejí být spojeny navzájem, aby byly splněny podmínky pro jeho správné fungování.

[206911] From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 10/31/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: